Spring til indhold

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem

Denne omstilling har handlet om tre grupper af borgere i Holbæk Kommune: Borgere på plejecentre, borgere på bosteder og borgere i eget hjem.

Borgere på plejecentre, borgere på bosteder og borgere i eget hjem som modtager støtte og/eller pleje udgør i alt cirka 3.700 borgere. På trods af at udgiftsniveauet på området samlet set er lavt når man sammenligner med andre kommuner, udgør det en betydelig post på kerneområdet Aktiv hele livet.

Analyser af hjemmeplejen alene har vist, at kommunen her ligger relativt højt. En umiddelbar forklaring er, at Holbæk Kommune råder over få plejeboliger, og derfor modtager borgere, der kunne have gavn af en plejebolig, hjemmepleje i eget hjem i stedet.

Samlet åbner dette op for en udvikling af området. En udvikling, som med en fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem, og med involvering af foreninger, borgere og pårørende mv. kan skabe nye idéer som kan styrke området fremover.

Med afsæt i ovenstående udfordringer, valgte styregruppen tre emner, som omstillingens arbejdsgrupper særligt skulle arbejde inden for:

Hjemmeplejens serviceniveau

Serviceniveauet Holbæk Kommune er, som nævnt, højt når der sammenlignes med andre kommuner. Omstillingen har bidraget med bud på fremtidens serviceniveau, så der kvalitetsmæssigt og økonomisk findes et mere bæredygtigt niveau.

Involvering af frivillige

Ambitionen har været, at skabe et mere aktivt liv for beboere og borgere, som ikke er en del af et fællesskab. Omstillingsgruppen har undersøgt og kommet med idéer til hvordan ressourcerne, som findes i det frivillige engagement, kan skabe endnu mere liv og oplevelser for beboerne på kommunens plejecentre og bosteder.

Sygepleje på sygeplejeklinikker

Når borgere der modtager sygepleje i eget hjem modtager den samme pleje på en sygeplejeklinik øges kvaliteten. Omstillingen har bidraget med bud på, hvordan sygeplejeklinikker fremover kan være et godt tilbud til Holbæk Kommunes borgere. 

De politiske ambitioner for omstillingen

Den politiske forventning til de konkrete bud på indsatser var og er, at de kan iværksættes i umiddelbar i forlængelse af omstillingen. Den økonomiske ambition har været, at der skabes rum for en budgetmæssig reduktion på kr. 10,5 mio. kr. i 2016 og yderligere 8 mio. kr. i 2017.

 Feedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander