Spring til indhold

Ny beskæftigelsesindsats i lyset af refusionsreformen

Omstillingens formål var at finde ud af, hvordan hele beskæftigelsesindsatsen kan omlægges, så et muligt økonomisk tab kan omdannes til en mulig gevinst.

Den 1. januar 2016 trådte en refusionsreform i kraft på beskæftigelsesområdet. Der er tale om en reform af statens refusion af kommunernes udgifter til offentlig forsørgelse af ledige. Med reformen bliver der indført et nyt gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionssatsen som udgangspunkt er ens på tværs af forsørgelsesydelser – og falder over tid.

Reformen skal danne rammerne for, at kommunerne kan fokusere beskæftigelsesindsatsen på den enkelte ledige og iværksætte netop de tiltag, som hurtigst muligt får ham eller hende tilbage i job. Reformen betyder, at statens refusion af forsørgelsesudgifterne fremover reduceres over tid på følgende måde: 0-4 uger 80 %, 5-26 uger 60 %, 27-52 uger 40 % og over 52 uger 20 %. Dermed har kommunerne en stærkere tilskyndelse til at få ledige i beskæftigelse end ellers.

Reformen indebærer, at Holbæk Kommune – i forhold til 2013 indsatsen - står til at miste ca. 80 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, hvis indsatsen ikke omlægges. Reformen medfører dog også en justering af udligningsordningen, og derfor bliver tabet for Holbæk Kommune samlet ca. 11 mio. kr. fra 2016 og frem.

Der er derfor behov for at omlægge hele beskæftigelsesindsatsen, så et muligt økonomisk tab kan omdannes til en mulig gevinst. Det var målet for omstillingsgruppens arbejde.

Omstillingen var centreret om tre hovedmålgrupper i beskæftigelsesindsatsen:

  1. Jobklare ledige
  2. Uarbejdsdygtige pga. sygdom
  3. Ledige med begrænsninger i arbejdsevnen

Læs Beskæftigelsesplan 2016Feedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander