Spring til indhold

Større og bedre udskolinger

Flere unge mennesker skal have en ungdomsuddannelse. Folkeskolens udskolingsmiljøer skal derfor blive bedre til at motivere de unge og gøre dem dygtige nok til at tage en ungdomsuddannelse.

Omstillingsgruppen Større og bedre udskolingsmiljøer arbejdede for gode rammer og kvalitet i udskolingen.

Alle unge skal have lyst til at lære mere og blive godt rustet til at træffe uddannelsesvalg og gennemføre en uddannelse. Omstillingsgruppen gav bud på, hvordan vi gør det bedst.

Se hvad der var vigtigt for Julia i valget af en ungdomsuddannelse:

Større og bedre udskolinger

Når flere får en uddannelse vil det på lang sigt betyde, at færre skal have offentlig forsørgelse. Derfor vil der på den lidt længere bane være mange penge at hente, når de unge uddannes bedre.

Oplægget for omstillingsgruppen var, at den skulle tale om, hvilke muligheder det kan give de unge mennesker, når flere samles på et sted.

Samtidig var der være fokus på de forskellige muligheder og behov, der er i en udskoling i Holbæk by og i den øvrige del af kommunen.

Gruppen skulle også give bud på, hvordan vi skaber bedre sammenhæng og samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Læs slutdokumentet for "Økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse" samt "Større og bedre udskolingsmiljøer"Feedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander