Spring til indhold

Politikker

 

Børne- og ungepolitik

Byrådet vedtog i efteråret 2012 børne- og ungepolitikken. Den skal sikre, at børn og unge får den nødvendige opbakning personligt, fagligt og socialt.

Erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Byråd arbejder med at udmønte den erhvervs- og turismepolitik, som de vedtog med udgangen af 2010.

Folkeoplysningspolitik

Holbæk Kommunes folkeoplysningspolitik sætter en retning for det folkeoplysende arbejde og giver mulighed for at styrke folkeoplysningsområdet.

Indkøbspolitik

Indkøbspolitikken er vedtaget i 2015 og skal give borgere, leverandører og medarbejdere et overblik over byrådets forventninger til indkøb i Holbæk Kommune.

Kultur- og fritidspolitik

Holbæk Byråd har i 2016 vedtaget en kultur- og fritidspolitik. Politikken har et sigte på 10 år, men tages op til revision efter fire år. 

Naturpolitik

Holbæk Byråd har i december 2017 vedtaget naturpolitikken 'Adgang til Naturoplevelser'.

Politik for voksne med særlige behov

Holbæk Kommunes 'Politik for voksne med særlige behov' har fokus på individets ret til at bestemme over eget liv og pligten til tage ansvar for eget liv.

Sundhedspolitik

Byrådet har i november 2013 vedtaget en ny sundhedspolitik for Holbæk Kommune, som sætter retning på sundhedsindsatsen og prioriteringerne i hele kommunen.

  

Tilsynspolitik

Vores tilsynspolitik sikrer, at borgerne får den hjælp, de er visterede til, at hjælpen er værdig og økonomisk forsvarlig og at eventuelle uhensigtsmæssigheder bliver opdaget.

Udbudspolitik

Udbudspolitikken er vedtaget i 2015 og skal give borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over byrådets beslutninger om, hvordan konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver gribes an i Holbæk Kommune.

Vækstpolitik

Det er til vores fælles bedste at sikre den vækst, som vi har brug for, hvis vores kommune nu og i fremtiden skal være et godt sted at bo, arbejde og leve.

Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken er vedtaget i 2016. Læs om de forskellige indsatsområder for en værdig ældrepleje i Holbæk Kommune.

Ældrepolitik

Byrådet vedtog i starten af 2011 Holbæk Kommunes ældrepolitik: "Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov".Feedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer