Spring til indhold

Politikker

 

Ungdomspolitik

(Vedtaget 2023) Ungdomspolitikken skal bidrage til, at unge har et godt ungeliv i Holbæk Kommune. Og den skal bidrage til, at kommunen er et godt sted at etablere sig som ung voksen.

Ældrepolitik

(Vedtaget 2021) Ældrepolitikken 2021-2025 sætter en fælles ramme og retning for livet som ældre i Holbæk Kommune. Den skal sikre, at ældre borgere bevarer et værdigt og sundt liv som ældre.

Politik for børn, unge og voksne med særlige behov

(Vedtaget 2021) Holbæk Kommunes politik for børn, unge og voksne med særlige behov (2021-2025) sætter retning for de kommende års udvikling af det sociale område, hvor visionen er, at borgere med særlige behov skal kunne mestre eget liv og deltage i samfundet på lige fod med andre.

Erhvervspolitik

(Vedtaget 2020) Erhvervspolitikken skal bidrage til at fastholde og udvikle virksomheder i Holbæk Kommune og gøre det nemt og attraktivt for nye virksomheder at slå sig ned i Holbæk Kommune.

Indkøbspolitik

(Vedtaget 2020) Indkøbspolitikken beskriver Kommunalbestyrelsens forventninger til kommunens indkøb hos private virksomheder – herunder den grønne profil i kommunens indkøb og kravene til virksomhederne om at udvise et socialt ansvar.

Politik for fortsat drift

(Vedtaget 2020) Kommunalbestyrelsen vedtog i 2020 en politik for fortsat drift. Politikken skal sikre et robust beredskab, så samfundsvigtige og kritiske funktioner også fungerer under når organisationen kommer under pres eller der opstår en ekstraordinær hændelse.

Kultur- og fritidspolitik

(Vedtaget 2016) Kultur- og fritidspolitikken handler om, hvordan kulturen påvirker borgernes velfærd og kommunens vækst.

Værdighedspolitik

(Vedtaget 2016) Værdighedspolitikken sætter fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig betyde tab af værdighed, selvom man bliver afhængig af andre.

Sundhedspolitik

(Vedtaget 2013) Sundhedspolitik for Holbæk Kommune sætter retning på sundhedsindsatsen og prioriteringerne i hele kommunen.

Børne- og ungepolitik

(Vedtaget 2012) Børne- og ungepolitikken skal sikre, at børn og unge får den nødvendige opbakning personligt, fagligt og socialt.

Tilsynspolitik

Vores tilsynspolitik sikrer, at borgerne får den hjælp, de er visterede til, at hjælpen er værdig og økonomisk forsvarlig og at eventuelle uhensigtsmæssigheder bliver opdaget.Feedback

Sidst opdateret

10.08.2023

Ansvarlig redaktør

Anders Lauritsen