Spring til indhold

Ældrepolitik

Byrådet vedtog i starten af 2011 Holbæk Kommunes ældrepolitik: "Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov".

Livskvalitet

Det gode ældreliv har været omdrejningspunktet for udarbejdelsen af ældrepolitikken. Den handler om, hvordan vi kan bidrage til livskvaliteten for ældre i Holbæk Kommune. Det er en udfordring, fordi vi er af den overbevisning, at det gode ældreliv er forskelligt fra menneske til menneske og opstår i et samspil mellem borgeren og kommunen.

Læs hele ældrepolitikken her 

Fokus på ressourcer og behov

Ældrepolitikkens tre udviklingsområder tager højde for ressourcerne og behovene i forskellige stadier af ældrelivet. Enkeltvis og i et samspil danner udviklingsområderne rammen for det gode ældreliv og omsætter ambitioner til mål. De tre udviklingsområder er;

1. Sundhedsfremme, forebyggelse og frivillighed

2. Den ældre borger med pleje- og behandlingsbehov

3. Ressourcer og teknologiFeedback

Sidst opdateret

25.06.2020

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander