Spring til indhold

Politik for voksne med særlige behov

Holbæk Kommunes 'Politik for voksne med særlige behov' har fokus på individets ret til at bestemme over eget liv og pligten til tage ansvar for eget liv.

Mennesket i centrum

I Politik for voksne med særlige behov formulerer byrådet et menneskesyn, der bygger på, at alle mennesker er forskellige og alle mennesker har ressourcer og muligheder. Det er det menneskesyn, som udgør værdigrundlaget for det daglige samarbejde med de borgere, som af forskellige årsager har brug for hjælp eller støtte.

Læs politikken for voksne med særlige behov

Politikken er udviklet i samarbejde med områdets mange aktører; brugere, pårørende, foreninger, organisationer og kommunale medarbejdere.

En sammenhængende indsats

I politikken peger byrådet desuden på to udviklingsområder, som de har særligt fokus på i de kommende år. Byrådet vil:

  1. Sikre at borgeren oplever sammenhæng og helhed i indsatsen
  2. Udvikle indsatser som bidrager til at give borgere livskvalitet i forskellige fællesskaber


Feedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander