Spring til indhold

Sundhedspolitik

Byrådet har i november 2013 vedtaget en ny sundhedspolitik for Holbæk Kommune, som sætter retning på sundhedsindsatsen og prioriteringerne i hele kommunen.

Holbæk Kommune fik i 2013 ny sundhedspolitik. Sundhedspolitikken, der har fået titlen 'Når sundheden skal frem', sætter retning og prioritering på kommunens sundhedsindsatser, og sikrer koordinering af de mange tilbud på sundhedsområdet.

Når sundheden skal frem

Læs sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken er blevet udarbejdet i løbet af foråret 2013, med inddragelse af blandt andre borgere, organisationer og fagpersoner på området. Forslaget til sundhedspolitik har været diskuteret på dialogmøder i efteråret og har været i offentlig høring i august og september, inden det endelig forslag blev vedtaget i byrådet den 13. november 2013.

Sundhedspolitikkens udviklingsområder

I sundhedspolitikken sættes fokus på tre udviklingsområder, som er dækkende for de væsentligste sundhedsudfordringer i Holbæk Kommune:

  • Sundere rammer
  • Bedre mental sundhed
  • Lighed i sundhed

Udviklingsområderne sætter desuden fokus på de indsatser, der har den største og bedste effekt på de målgrupper, som Byrådet har prioriteret i  Udviklingsstrategien under pejlemærket 'Et sundere liv'. Målgrupperne her er sunde børn, risikogrupper samt syge og svækkede borgere.

Sunde rammer er en effektiv måde at nå de borgere, som har mest brug for bedre sundhed. At skabe sunde rammer gavner alles sundhed, især børn, unge, de syge og de udsattes.

En god mental sundhed er helt afgørende for at mestre sit liv, kunne tage vare på egen sundhed og holde fast i sunde vaner. God trivsel i skolen, gennemførelse af uddannelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet hænger tæt sammen med god sundhed og evnen til at holde sig rask. At skabe mere

Lighed i sundhed er en af de største udfordringer på sundhedsområdet, bl.a. fordi de borgere med dårligt sundhed, ofte også har udfordringer på andre områder i tilværelsen. Det kræver særlig opmærksomhed og koordinerede indsatser at løfte disse borgeres sundhed, eller at lave målrettet forebyggelse.

Implementering

For at få sundhedspolitikken ud at leve i hele organisationen, er den fulgt op af en udviklingsplan, der konkret beskriver de initiativer, som sættes i værk for at realisere sundhedspolitikkens mål.

Hvad er sundheds- og forebyggelsestilbud?

Kommunerne har en række tilbud, der kan hjælpe dig til at leve sundere og dermed forebygge sygdomme. Tilbuddene er bl.a. rettet mod:

  • alkohol
  • rygning
  • usund kost
  • fysisk inaktivitet

Hvis du har en kronisk sygdom, kan kommunen have tilbud, som skal sikre dig den bedst mulige livskvalitet og begrænse eller udskyde de komplikationer, der kan opstå i forbindelse med din sygdom.

Hvem kan få sundheds- og forebyggelsestilbud?

Det er forskelligt, hvem der kan benytte de forskellige tilbud, kommunen har:

  • nogle tilbud er for alle borgere
  • andre tilbud er for bestemte grupper af borgere
  • tilbud til kronisk syge kræver som regel, at du har en henvisning fra din læge.

Hvor finder jeg kommunens sundheds- og forebyggelsestilbud?

På sundhed.dk kan du finde kommunens tilbud og se, hvordan du tilmelder dig, eller om det kræver en henvisning fra din læge.Feedback

Sidst opdateret

25.06.2020

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander

Lovgivning

Du kan læse om forebyggelsestilbud i sundhedslovens §119.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du få inspiration, viden og gode råd til at leve sundt.

Du kan læse mere om regeringens handlingsplan for forebyggelse på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside.