Spring til indhold

Sundhedspolitik

Byrådet har i november 2013 vedtaget en ny sundhedspolitik for Holbæk Kommune, som sætter retning på sundhedsindsatsen og prioriteringerne i hele kommunen.
16.11.2013

Byrådet har i november 2013 vedtaget en ny sundhedspolitik for Holbæk Kommune, som sætter retning på sundhedsindsatsen og prioriteringerne i hele kommunen.

  

Holbæk Kommune fik i 2013 ny sundhedspolitik. Sundhedspolitikken, der har fået titlen 'Når sundheden skal frem', sætter retning og prioritering på kommunens sundhedsindsatser, og sikrer koordinering af de mange tilbud på sundhedsområdet.

Når sundheden skal frem

Læs sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken er blevet udarbejdet i løbet af foråret 2013, med inddragelse af blandt andre borgere, organisationer og fagpersoner på området. Forslaget til sundhedspolitik har været diskuteret på dialogmøder i efteråret og har været i offentlig høring i august og september, inden det endelig forslag blev vedtaget i byrådet den 13. november 2013.

Sundhedspolitikkens udviklingsområder

I sundhedspolitikken sættes fokus på tre udviklingsområder, som er dækkende for de væsentligste sundhedsudfordringer i Holbæk Kommune:

  • Sundere rammer
  • Bedre mental sundhed
  • Lighed i sundhed

Udviklingsområderne sætter desuden fokus på de indsatser, der har den største og bedste effekt på de målgrupper, som Byrådet har prioriteret i  Udviklingsstrategien under pejlemærket 'Et sundere liv'. Målgrupperne her er sunde børn, risikogrupper samt syge og svækkede borgere.

Sunde rammer er en effektiv måde at nå de borgere, som har mest brug for bedre sundhed. At skabe sunde rammer gavner alles sundhed, især børn, unge, de syge og de udsattes.

En god mental sundhed er helt afgørende for at mestre sit liv, kunne tage vare på egen sundhed og holde fast i sunde vaner. God trivsel i skolen, gennemførelse af uddannelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet hænger tæt sammen med god sundhed og evnen til at holde sig rask. At skabe mere

Lighed i sundhed er en af de største udfordringer på sundhedsområdet, bl.a. fordi de borgere med dårligt sundhed, ofte også har udfordringer på andre områder i tilværelsen. Det kræver særlig opmærksomhed og koordinerede indsatser at løfte disse borgeres sundhed, eller at lave målrettet forebyggelse.

Implementering

For at få sundhedspolitikken ud at leve i hele organisationen, er den fulgt op af en udviklingsplan, der konkret beskriver de initiativer, som sættes i værk for at realisere sundhedspolitikkens mål.



Feedback

Sidst opdateret

14.10.2021

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner