Spring til indhold

Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken er vedtaget i 2016 og revideret i 2019. Læs om de forskellige indsatsområder for en værdig ældrepleje i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune har i 2019 fået 13,2 millioner kroner af regeringens værdighedsmilliard. Pengene er øremærket til en værdig ældrepleje.

Det handler værdighedspolitikken om

Værdighedspolitikken sætter fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig betyde tab af værdighed, selvom man bliver afhængig af andre. Værdigheds­politikken medvirker til en sund og værdig pleje, så borgere har mulighed for at leve det liv, de ønsker.

Borgere i Holbæk Kommune skal opleve, at værdighedspolitikken retter sig mod mål, der skal bevare og øge den enkelte borgers individuelle værdighed. I værdighedspolitikken beskrives de overordnede mål, værdier og prioriteringer i forhold til seks indsats­områder.

  1. Livskvalitet 
  2. Selvbestemmelse
  3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  4. Mad og ernæring
  5. En værdig død
  6. Pårørende

Læs hele værdighedspolitikken her 

Redegørelse for anvendelsen af midlerne Feedback

Sidst opdateret

25.02.2019

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer