Spring til indhold

Strategier

Strategi for velfærdsteknologi

(Vedtaget 2021) Vi vil udnytte teknologiens muligheder, men samtidig sikre, at brugen af velfærdsteknologi beror på en individuel faglig vurdering.

Beskæftigelsesstrategi

(Vedtaget 2021) Beskæftigelsesplanen er den overordnede politisk plan for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune.

Strategisk energiplan

(Vedtaget 2020) Holbæk Kommune arbejder målrettet med den bæredygtige omstilling.

Kommunalbestyrelsens Planstrategi

(Vedtaget 2019) Planstrategi 2019 fastlægger rammen for den overordnede og langsigtede strategi for udviklingen i Holbæk Kommune.

Demensstrategi

(Vedtaget 2019) Demensstrategien 2019-2023 udgør den overordnede ramme for Holbæk Kommunes demensindsats over de kommende år. Den skal sikre, at borgere med demens og deres pårørende støttes i at bevare livskvalitet længst muligt.

Effektiviseringsstrategi

(Vedtaget 2018) Kommunen skal i de kommende år levere serviceydelser på samme niveau som hidtil, men med færre penge og medarbejdere til at løfte opgaven. 

Strategi for sprog og literacy Holbæk

(Vedtaget 2018) Børn i Holbæk kommune skal udnytte deres potentiale mest muligt, uddanne sig og have mod på livet. For at opnå dette, støtter fagprofessionelle op om børn og unges sprog- og læseudvikling i samarbejde og dialog med forældrene. 

Integrationsstrategi

(Vedtaget 2017) Holbæk Kommune vil med denne strategi bidrage til, at indvandrere, efterkommere og flygtninge bliver godt integreret samt støttes i de sproglige, kulturelle  og/eller vidensmæssige udfordringer, de måtte opleve i dagligdagen.

International strategi

(Vedtaget 2016) Holbæk Kommune ser ikke internationaliseringen som noget negativt, men tværtimod som en spændende mulighed med masser af vækstpotentiale! 

Frivilligstrategi

(Vedtaget 2012) Frivilligt engagement i alle tænkelige former bidrager til livet i kommunen på helt særlige måder og styrker sammenhængskraften mellem borgere, foreninger og kommunen.

Detailhandelsstrategi

(Vedtaget 2012) Holbæk Kommune og Holbæk by står i en konstant konkurrencesituation med de omkringliggende byer på detailhandelsområdet.

Strategi for Fremtidens Dagtilbud

(Vedtaget 2012) Strategi for fremtidens dagtilbud er det faglige svar på Holbæk Kommunes Børne- og ungepolitik

Strategi for fremtidens folkeskole

(Vedtaget 2011) vedtog Holbæk Byråd en strategi for, hvordan kommunes fremtidige folkeskole skal indrettes.



Feedback

Sidst opdateret

11.11.2021

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner