Spring til indhold

Strategier

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesplanen er den overordnede politisk plan for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune.

Detailhandelsstrategi

Holbæk Kommune og Holbæk by står i en konstant konkurrencesituation med de omkringliggende byer på detailhandelsområdet.

 

Effektiviseringsstrategi

Kommunen skal i de kommende år levere serviceydelser på samme niveau som hidtil, men med færre penge og medarbejdere til at løfte opgaven. Der er dermed behov for at kommunen bliver mere effektiv, og derfor har Byrådet vedtaget en effektiviseringsstrategi.

 

Frivilligstrategi

I Holbæk Kommune ønsker vi at sætte frivillighed og medborgerskab i fokus. Frivilligt engagement i alle tænkelige former bidrager til livet i kommunen på helt særlige måder og styrker sammenhængskraften mellem borgere, foreninger og kommunen.

  

Integrationsstrategi 2017

Holbæk Kommune vil med denne strategi bidrage til, at indvandrere, efterkommere og flygtninge bliver godt integreret samt støttes i de sproglige, kulturelle  og/eller vidensmæssige udfordringer, de måtte opleve i dagligdagen.

International strategi

Holbæk Kommune ser ikke internationaliseringen som noget negativt, men tværtimod som en spændende mulighed med masser af vækstpotentiale! 

Byrådets Udviklingsstrategi

Udviklingsstrategien er byrådets strategi for de kommende års udvikling af kommunen. Udviklingsstrategien lægger spor ud for de fremtidige politikker og er også byrådets strategi for arbejdet for en bæredygtig udvikling.

Strategi for Fremtidens Dagtilbud

Strategi for fremtidens dagtilbud er det faglige svar på Holbæk Kommunes Børne- og ungepolitik

Strategi for fremtidens folkeskole

I maj 2011 vedtog Holbæk Byråd en strategi for, hvordan kommunes fremtidige folkeskole skal indrettes.

Uddannelsesplan 2018

Holbæk Kommune har sat uddannelse højt på dagsordenen ved at definere 'uddannelse til alle unge' som én af kommunens seks kerneopgaver og organisere os efter det. Uddannelsesplan 2018 sætter politisk retning på indsatsen for at hæve uddannelsesniveaet i kommunen.Feedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer