Spring til indhold

Strategier

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesplanen er den overordnede politisk plan for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune.

Demensstrategi

Demensstrategien 2019-2023 udgør den overordnede ramme for Holbæk Kommunes demensindsats over de kommende år.

Den skal sikre, at borgere med demens og deres pårørende støttes i at bevare livskvalitet længst muligt.

Detailhandelsstrategi

Holbæk Kommune og Holbæk by står i en konstant konkurrencesituation med de omkringliggende byer på detailhandelsområdet.

Effektiviseringsstrategi

Kommunen skal i de kommende år levere serviceydelser på samme niveau som hidtil, men med færre penge og medarbejdere til at løfte opgaven. Der er dermed behov for at kommunen bliver mere effektiv, og derfor har Byrådet vedtaget en effektiviseringsstrategi.

Frivilligstrategi

I Holbæk Kommune ønsker vi at sætte frivillighed og medborgerskab i fokus. Frivilligt engagement i alle tænkelige former bidrager til livet i kommunen på helt særlige måder og styrker sammenhængskraften mellem borgere, foreninger og kommunen.

International strategi

Holbæk Kommune ser ikke internationaliseringen som noget negativt, men tværtimod som en spændende mulighed med masser af vækstpotentiale! 

International strategi

Holbæk Kommune vil med denne strategi bidrage til, at indvandrere, efterkommere og flygtninge bliver godt integreret samt støttes i de sproglige, kulturelle  og/eller vidensmæssige udfordringer, de måtte opleve i dagligdagen.

Kommunalbestyrelsens Planstrategi
Strategi for Fremtidens Dagtilbud
Strategi for fremtidens folkeskole
Strategi for sprog og literacy Holbæk


Feedback

Sidst opdateret

01.06.2021

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner