Spring til indhold

Strategier

Klimastrategien Holbæk 2050

Kommunalbestyrelsen i Holbæk har i oktober 2022 godkendt klimastrategien Holbæk 2050.

Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi - SOSU

Vi har brug for dygtige medarbejdere for at kunne løse vores kerneopgaver. På vores social-, ældre- og sundhedsområde handler det om at støtte borgerne i at kunne leve et værdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv sammen med andre.

Strategi for velfærdsteknologi

(Vedtaget 2021) Vi vil udnytte teknologiens muligheder, men samtidig sikre, at brugen af velfærdsteknologi beror på en individuel faglig vurdering.

Beskæftigelsesstrategi

(Vedtaget 2021) Beskæftigelsesplanen er den overordnede politisk plan for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune.

Strategisk energiplan

(Vedtaget 2020) Holbæk Kommune arbejder målrettet med den bæredygtige omstilling.

Kommunalbestyrelsens Planstrategi

(Vedtaget 2023) Planstrategi 2023 fastlægger rammen for den overordnede og langsigtede strategi for udviklingen i Holbæk Kommune.

Demensstrategi

(Vedtaget 2019) Demensstrategien 2019-2023 udgør den overordnede ramme for Holbæk Kommunes demensindsats over de kommende år. Den skal sikre, at borgere med demens og deres pårørende støttes i at bevare livskvalitet længst muligt.

Strategi for sprog og literacy Holbæk

(Vedtaget 2018) Børn i Holbæk kommune skal udnytte deres potentiale mest muligt, uddanne sig og have mod på livet. For at opnå dette, støtter fagprofessionelle op om børn og unges sprog- og læseudvikling i samarbejde og dialog med forældrene. 

Integrationsstrategi

(Vedtaget 2017) Holbæk Kommune vil med denne strategi bidrage til, at indvandrere, efterkommere og flygtninge bliver godt integreret samt støttes i de sproglige, kulturelle  og/eller vidensmæssige udfordringer, de måtte opleve i dagligdagen.

Strategi for Fremtidens Dagtilbud

(Vedtaget 2012) Strategi for fremtidens dagtilbud er det faglige svar på Holbæk Kommunes Børne- og ungepolitik

Rehabiliteringsstrategi (2019)

Rehabiliteringsstrategien har afsæt i det, som vi allerede gør, som fungerer godt, og sætter retning for, hvordan vi fortsat bedst skaber mulighed for, at borgerne kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt.

Balance- og råderumsstrategi

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2023 en balance- og råderumsstrategi, der fastlægger rammerne for arbejdet med besparelser, effektiviseringer og råderum.Feedback

Sidst opdateret

10.08.2023

Ansvarlig redaktør

Anders Lauritsen