Spring til indhold

Detailhandelsstrategi

Holbæk Kommune og Holbæk by står i en konstant konkurrencesituation med de omkringliggende byer på detailhandelsområdet.

Detailhandel

Som en del af forarbejdet til revision af Kommuneplan 2013, er der udarbejdet en detailhandelsstrategi for Holbæk by.

Du kan læse detailhandelsstrategien her.

Holbæk skal også i fremtiden være en attraktiv og tidssvarende handelsby, og må derfor forberede sig på de handelskoncepter, som forbrugerne efterspørger. Holbæk skal derfor både kunne tilbyde handel i et attraktivt bymidtemiljø, storcentrer, store butikker og boksbutikker for at Holbæk - også i fremtiden - kan fastholde sin position som Nordvestsjællands handelscentrum.

Fremtidige detailhandelsstruktur

En af konklusionerne i strategien er blandt andet om den fremtidige detailhandelsstruktur.

Der står:
- Holbæk Kommune vil de kommende år, i overensstemmelse med planlovens formål, arbejde mod en styrkelse af Holbæk bymidte. Det skal opnås ved at samle langt hovedparten af udvidelsen af detailhandelsarealet i Holbæk bymidte, samt ved at sikre plads til nye butikskoncepter i bymidten.
Forventningen er, at ved at koncentrer og prioriterer udvalgsvareudbuddet i bymidten, så styrkes Holbæk by som regional detailhandelsby.

 Feedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander