Spring til indhold

Uddannelsesplan 2021

Holbæk Kommune har sat uddannelse højt på dagsordenen ved at definere 'uddannelse til alle unge' som én af kommunens seks kerneopgaver og organisere os efter det. Uddannelsesplan 2021 er den politiske plan for uddannelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Den samler udfordringer, mål og indsatser i en tæt kobling til budgettet. Planen er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem politikere og administration om status og udvikling i arbejdet med kerneopgaven uddannelse til alle unge.

Uddannelse til Alle Unge bygger som kerneområde på viden om, at uddannelse er en god investering i fremtiden. Uddannelse er bedste måde, vi kan øge udsatte unges livschancer på, når vi samtidig udruster dem med de personlige og sociale kompetencer, som de har brug for til at kunne begå sig i livet. Derfor er det glædeligt, at der er en stigning i antallet af unge i Holbæk Kommune, der enten har en uddannelse eller er ved at uddanne sig.

Uddannelsesplan 2021 beskriver, hvad Kommunalbestyrelsen ønsker, at kerneområdet Uddannelse til Alle Unge skal have fokus på i det kommende år. Uddannelsesplanen sætter retning for medarbejdere og ledere i deres arbejde med de unge.

Uddannelsesplan 2021 skal, når den omsættes til handling:

  • Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet i Holbæk Kommune hæves, og den enkelte unges muligheder for at skabe sig et godt liv øges.
  • Bidrage til at flere unge bliver mere selvhjulpne og klarer sig uden kommunens støtte.
  • Understøtte at alle unge indgår i fællesskaber, som kan udvikle, støtte og hjælpe den unge til et godt liv som ung, på vej til og i uddannelse og beskæftigelse.
  • Sikre prioritering af de forandringer i indsatsen, som følger af de politiske ønsker og det økonomiske grundlag i 2021.

Læs Uddannelsesplan 2021 herFeedback

Sidst opdateret

17.12.2020

Ansvarlig redaktør

Anna Huge-Christensen