Ældreråd

Byrådet i Holbæk kommune har i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsat et ældreråd.

Ældrerådets opgaver er bla., at varetage og holde kontakt med de ældre, så deres behov og problemstillinger samt ønsker bliver hørt i kommunen.

Ældrerådet skal bla. lytte aktivt til ideer fra kommunens ældre og være med til at planlægge den fremtidige ældrepolitik i kommunen. 

I menuen kan du læse mere om ældrerådets referater og mødekalender.

Medlemmer af Ældrerådet er:

Steen-Kristian Eriksen (formand)
Kirsten Ø. Thomasen (næstformand)
Klaus Nikolaisen
Jens Aage Andersen
Axel Villumsen
Aage Jelstrup
Jean Petersen
Erik Vester
Jørgen Steen

Adresse og kontaktliste på Ældrerådets medlemmer (pdf)

Her kan du læse mere om ældrerådet vedtægter og forretningsorden.

 

Mødekalender 2017

Ældrerådet afholder 11 møder om året samt 2 dialogmøder med udvalget for Voksne. Se alle mødedatoerne her.

Mødekalender 2017:

Onsdag d. 4. januar 2017
Onsdag d. 1. februar 2017
Onsdag d. 8. marts 2017
Onsdag d. 5. april 2017
Onsdag d. 3. maj 2017
Onsdag d. 7. juni 2017

Onsdag d. 2 august 2017
Onsdag d. 6. september 2017
Onsdag d. 4. oktober 2017
Onsdag d. 1. november 2017
onsdag d. 6. december 2017

Møderne holdes på Kanalstræde 2, 4300 Holbæk. Tidspunktet er fra kl. 10.00 - 13.00.

 

Dagsordener og referater 2017

Dagsordener og referater 2013

Her kan du læse mere om Ældrerådets dagsordner samt referater for møderne afholdt i 2013

Dagsorden og referater 2013 Feedback

Sidst opdateret

11.01.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen