Ældreråd

Byrådet i Holbæk Kommune har i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsat et ældreråd.

Ældrerådets opgaver er bl.a. at varetage og holde kontakt med de ældre, så deres behov og problemstillinger samt ønsker bliver hørt i kommunen.

Ældrerådet skal bl.a. lytte aktivt til idéer fra kommunens ældre og være med til at planlægge den fremtidige ældrepolitik i kommunen. 

I menuen kan du læse mere om ældrerådets referater og mødekalender.

Medlemmer af Ældrerådet er:

Steen-Kristian Eriksen (formand)
Kirsten Ø. Thomasen (næstformand)
Klaus Nikolaisen
Jens Aage Andersen
Axel Villumsen
Aage Jelstrup
Jean Petersen
Erik Vester
Jørgen Steen

 

 

Ældrerådsvalg

Valg til Ældrerådet 2017 - overvejer du at stille op

Samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november 2017 er der også valg til Ældrerådet i Holbæk Kommune

Ældrerådet varetager ældre borgeres interesser i Holbæk Kommune. Det er lovbestemt, at alle kommuner skal have et ældreråd. Læs mere om Ældrerådet her.

Alle borgere, der er fyldt 60 år på valgdagen, kan både stille op til Ældrerådet og afgive sin stemme til det.

Ældrerådsvalg - spørgsmål og svar

Vil du stille op til Ældrerådsvalget?

Hvornår kan jeg deltage i informationsmøder om Ældrerådets arbejde?

Hvornår kan jeg stemme til Ældrerådet i Holbæk Kommune?

Valgt til Ældrerådet i Holbæk Kommune afholdes tirsdag den 21. november 2017. Det er samme dag, der er valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. Valget sker som et fremmødevalg, og de stemmeberettigede borgere vil modtage valgkort til ældrerådsvalget.

Afgivelse af stemme til Ældrerådet foregår samme sted, hvor du stemmer til kommunal- og regionrådsvalget. Alle stemmeberettigede borgere kan også brevstemme i Borgerservice fra den 10. oktober 2017.

Hvor lang er valgperioden?

Ældrerådet vælges for en periode på fire år. Det kommende ældreråd har dermed mandat fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021. 

Dagsordener og referater 2013

Her kan du læse mere om Ældrerådets dagsordner samt referater for møderne afholdt i 2013

Dagsorden og referater 2013 Feedback

Sidst opdateret

31.08.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen

Mødekalender 2017

Kontaktliste over Ældrerådet