Ældreråd

Byrådet i Holbæk Kommune har i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsat et ældreråd.

Ældrerådets opgaver er bl.a. at varetage og holde kontakt med de ældre, så deres behov og problemstillinger samt ønsker bliver hørt i kommunen.

Ældrerådet skal bl.a. lytte aktivt til idéer fra kommunens ældre og være med til at planlægge den fremtidige ældrepolitik i kommunen. 

I menuen kan du læse mere om ældrerådets referater og mødekalender.

Medlemmer af Ældrerådet er:

Steen-Kristian Eriksen (formand)
Kirsten Ø. Thomasen (næstformand)
Klaus Nikolaisen
Jens Aage Andersen
Axel Villumsen
Aage Jelstrup
Jean Petersen
Erik Vester
Jørgen Steen

 

Læs om ældrerådsvalget den 21. november  

 

Dagsordener og referater 2013

Her kan du læse mere om Ældrerådets dagsordner samt referater for møderne afholdt i 2013

Dagsorden og referater 2013 Feedback

Sidst opdateret

15.11.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Frantzen

Mødekalender 2017

Kontaktliste over Ældrerådet