Beredskabskommission

Beredskabskommissionen skal varetage forvaltningen af redningsberedskabet. Redningsberedskabets opgaver er, at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Beredskabskommissionen består af 7 medlemmer, hvoraf borgmesteren er formand.

Søren Kjærsgaard - Borgmester
Morten Bjørn Nielsen - Byrådsmedlem
Pernille Kruse - Byrådsmedlem
Leif Juhl - Byrådsmedlem
Ole Hansen - Byrådsmedlem
Ole Brockdorff - Byrådsmedlem
Jens Børsting - repræsentant for politiet
Som observatør: Winie Heisel - repræsentant for de frivillige brandmænd

 

Den 1. januar 2016 har kommunalbestyrelsen udpeget repræsentanter til den fælleskommunale beredskabskommission, som har afløst den nuværende beredskabskommission.

Læs mere på Vestsjællands Brandvæsen hjemmeside.Feedback

Sidst opdateret

18.10.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen