Spring til indhold

Bliv nævning eller domsmand

Du kan nu søge om at blive optaget på den grundliste, Retten i Holbæk og Østre Landsret udtager domsmænd og nævninge fra.
Foto_Retten i Holbæk

Hvad indebærer opgaven?

Domsmænd og nævninge kaldes under ét for lægdommere. Der medvirker lægdommere i en række straffesager. Lægdommerne er ligestillede med de juridiske dommere og har samme ansvar for de afgørelser, der træffes i de sager, de medvirker i.

Hvis du bliver udtaget som domsmand eller nævning, kan du forvente at skulle medvirke i ca. 4 sager om året. Lægdommere udtages for 4 år ad gangen – og næste periode løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023. Hvis du bliver udtaget, vil du - med nogle få undtagelser – være forpligtet til at virke som lægdommer i hele perioden.

Du aflønnes p.t. med 1.100 kr. pr. dag, du virker som domsmand.

Hvad skal der til for, at du kan komme i betragtning?

For at komme i betragtning som nævning eller domsmand skal du udfylde ansøgningsblanketten. Derudover skal du have valgret til Folketinget – det vil sige, at du senest den 1. januar 2020 skal være fyldt 18 år og have dansk statsborgerskab. Du skal desuden beherske det danske sprog tilstrækkeligt til at kunne varetage en lægdommers opgave. Du må ikke være straffet for en mere alvorlig lovovertrædelse, og du skal både fysisk og mentalt være egnet til opgaven.

Du kan ikke komme i betragtning, hvis du fylder 80 år inden den 31. december 2023. Det samme gælder, hvis du er ansat visse steder, f.eks. i centraladministrationen, statsforvaltningen, politiet, anklagemyndigheden, domstolene eller kriminalforsorgen, eller hvis du bestrider bestemte jobs, f.eks. er advokat eller præst.

Du skal være bosiddende i Holbæk Kommune for kunne blive optaget på grundlisten her.

Hvordan sker udvælgelsen?

Udtagelsen sker ved, at Grundlisteudvalget udarbejder en grundlisten med et antal borgere, der udgør et alsidigt udsnit af befolkningen i kommunen, og som anses for at være egnede til at være lægdommer. I Holbæk skal der optages 254 personer på grundlisten.

Kommunen sender grundlisten til præsidenten for Østre Landsret, som derefter ved lodtrækning udtager en del af personerne fra listen til nævninge- og domandslisterne for henholdsvis Retten i Holbæk og Østre Landsret.

Ansøgning

Ansøg om at komme på grundlisten her

Ansøgningsfristen er den 8. marts 2019.

Spørgsmål og yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte Kirsten Kemp på telefon 72 36 46 43 eller e-mail kkemp@holb.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information.

Du kan også læse mere om opgaven som lægdommer herFeedback

Sidst opdateret

25.01.2019

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte chefjurist Kirsten Kemp, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information.

Tlf: 72 36 46 43

E-mail: kkemp@holb.dk