Bygningsforbedringsfonden

Bygningsforbedringsfonden for Holbæk Kommune er stiftet for at yde økonomisk støtte i form af lån til private bygningsejere i forbindelse med bygningsbevarende tiltag.

Hvad er Bygningsforbedringsfonden for Holbæk Kommune?

Bygningsforbedringsfonden er en selvejende fond, stiftet efter lov om byfornyelse i 1992 af Grundejernes Investeringsfond, Bygge- og Boligstyrelsen og Holbæk Kommune. Fonden yder rente- og afdragsfrie lån til vedligeholdelse og forbedring af bygninger og bygningsdetaljer.

Fonden har på grundlag af strukturelle forandringer i det kommunale landskab besluttet at ændre fondens navn fra "Holbæk Bygningsforbedringsfond" til "Bygningsforbedringsfonden for Holbæk Kommune". Begrundelsen herfor er, at alle områder af den til enhver tid eksisterende Holbæk Kommune skal kunne tilgodeses med fondens midler.

Fondens formål

Fondens formål er at yde private økonomisk tilskud til afhjælpning af kondemnable og vedligeholdelsesmæssige mangler på bygningers klimaskærm. Ved klimaskærm forstås alle udvendige bygningsdele som tag, gesims, skorsten, kvist, vindue, dør, mur mv. Istandsættelsen skal sikre en byggeteknisk og æstetisk korrekt bevarelse af udvendige bygningsdele.

Regler for lån

Fonden kan yde rente- og afdragsfrie lån til ejere af bygninger til istandsættelse i overensstemmelse med formålet. Lånet tinglyses på ejendommen og skal indfries ved ejendommens salg eller ejerskifte. Indfriede lån indgår i fondens beholdning og kan genudlånes. Udbetaling af lånet kan først finde sted efter bestyrelsens godkendelse af det udførte byggearbejde.

Bestyrelsen

Fondens bestyrelse består af repræsentanter fra de tre stiftende institutioner:

For Grundejernes Landsforening:

  • Advokat Finn Jørgensen (kasserer)

For Bygge- og Boligstyrelsen:

  • Ole Peter Borch Nielsen (midlertidig afløser for Peter Sorenius)
    Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune

For Holbæk Kommune:

  • Kommunalbestyrelsesmedlem John Harpøth
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Chr. Ahlefeldt-Laurvig


Byfornyelsesadministrationen i Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, har sekretærfunktionen for Bygningsforbedringsfonden for Holbæk Kommune.

Ansøgning og kontakt

Bygningsforbedringsfonden vil annoncere på hjemmesiden eller i dagspressen, når der er midler i fonden, som kan søges.

Fondens bestyrelse vil løbende behandle indkomne ansøgninger.

Ansøgningen skal indeholde en detaljeret projektbeskrivelse, herunder hvordan projektet forholder sig til husets originalitet, brug af materialer, billeder samt 2 eller 3 forskellige tilbud på istandsættelsesarbejdet.

For yderligere information kan fonden kontaktes ved sekretær Rasmus Damkjær-Ohlsen på e-mail: radoh@holb.dk (skriv Bygningsforbedringsfonden i emnefeltet) eller telefon: 72 36 36 36.Feedback

Sidst opdateret

19.02.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Ansøg om lån

Send en mail til

radoh@holb.dk

med en detaljeret projektbeskrivelse, herunder hvordan projektet forholder sig til husets originalitet, brug af materialer, billeder samt 2 eller 3 forskellige tilbud på istandsættelsesarbejdet.