Spring til indhold

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget består af repræsentanter for foreninger, korps, aftenskoler, råd og Kommunalbestyrelsen, og sammensætningen afspejler mangfoldigheden i de folkeoplysende aktiviteter i Holbæk Kommune.

Udvalgets arbejde

Folkeoplysningsudvalget understøtter frivillige initiativer, der styrker demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Gennem sit arbejde med at udvikle folkeoplysningsområdet har udvalget også indflydelse på den politiske dagsorden, ligesom udvalget har mulighed for at støtte nye initiativer og projekter økonomisk.

Udvalget er bredt sammensat for at sikre, at alles interesser bliver hørt. Den brede sammensætning giver udvalget en dyb forståelse for den folkeoplysende virksomhed. Derfor kan udvalget også selv identificere og støtte initiativer, der kan bidrage til at udvikle foreningsarbejdet.

Tilmeld dig Folkeoplysningsudvalgets nyhedsbrev

Opgaver

Folkeoplysningsudvalgets konkrete opgaver er følgende: 

 • indgå i dialog om foreningernes rammevilkår både hvad angår økonomi og faciliteter
 • udarbejde en strategi- og handlingsplan
 • inddragelse i udarbejdelse af kommunens folkeoplysningspolitik
 • høringspart vedrørende budget for området
 • evaluering af regnskabet for området
 • høringspart vedrørende regler for tilskud til folkeoplysning
 • høringspart vedrørende Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid
 • medinddragelse i forbindelse med projekter for området
 • være inspirator for nytænkning og udvikling inden for området
 • fordeling af udvalgte puljer, jfr. Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid

Medlemmer 2019-2021

Udvalget er sammensat af repræsentanter for de foreninger, som allerede får tilskud eller lokaler under Folkeoplysningsloven og de, som i øvrigt lever op til kriterierne for tilskud. Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune i perioden 2019-2021 fremgår af denne liste.

Valgt fra idrætsforeningerne:

 • Anders Bo Hansen (Tuse IF Fodbold)
 • Hans Bruun-Jensen (Holbæk Løbe- og Motionsklub)
 • Margrethe Bjerre (Jernløse Badminton Klub) - formand

Valgt fra aftenskolerne:

 • Dorte Mogensen (AOF Holbæk) - næstformand
 • Kaj Ove Jørgensen (LOF Holbæk-Lejre)

Valgt fra de uniformerede korps:

 • Lasse Larsen (FDF Holbæk)

Valgt fra andre folkeoplysende foreninger:

 • Leif Sørensen (Holbæk Garden)

Valgt fra Kommunalbestyrelsen:

 • Ole Hansen (A)
 • Solvej Pedersen (B)

Valgt fra Hancicaprådet:

 • Sytter Kristensen

Valgt fra Integrationsrådet:

 • Ann-Katrine Holm

Valgt fra Ældrerådet:

 • Johnny Petersen

Valgt fra Frivilligrådet:

 • Kirsten Andersen (observatør)

 

Medlemmerne er valgt for perioden den 1. januar 2019 til den 31. december 2021.

Kontaktoplysninger til medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget

Yderligere oplysninger

 

Dagsordener og referater

Tilmeld dig Folkeoplysningsudvalgets nyhedsbrev

 Feedback

Sidst opdateret

24.06.2020

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Møder i Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget holder møder i 2020 på disse datoer:

 • Mandag den 27. januar 2020, kl. 16.30
 • Mandag den 16. marts 2020, kl. 16.30
 • Tirsdag den 9. juni 2020, kl. 16.30
 • Tirsdag den 25. august 2020, kl. 16.30
 • Tirsdag den 20. oktober 2020, kl. 16.30
 • Torsdag den 3. december 2020, kl. 16.30


Ansøgninger til Folkeoplysningsudvalget skal være sendt til Kultur- og Fritidssekretariatet på kulturogfritid@holb.dk senest 14 dage før mødedatoen.

Strategi- og handlingsplan 2019-2021

Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2019-2021 sætter både en overordnet ramme for vores arbejde og en mere detaljeret plan for, hvilke handlinger vi ønsker at iværksætte til fordel for og sammen med foreningslivet i Holbæk Kommune.

Vi arbejder med fire strategiske indsatsmål:

 • Forbedring af vilkårene for foreningslivet
 • Udvikling af foreningslivet
 • Udvalget og foreningerne tager ansvar for samfundsmæssige udfordringer
 • Styrkelse af udvalgets arbejde og synlighed


Strategi- og handlingsplanen opdateres løbende med status på de enkelte mål og handlinger
.

Seneste opdatering: 14. oktober 2019.

Årsrapporter fra Folkeoplysningsudvalget

Rapporterne beskriver Folkeoplysningsudvalgets opgaver og de forskellige tilskudsordninger inden for folkeoplysningens områder.