Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget repræsenterer mangfoldigheden i kommunens folkeoplysende virksomhed.

Folkeoplysningsudvalget 2015-2018

Den 30. oktober 2014 blev der holdt valg til Folkeoplysningsudvalget på Kulturkasernen i Holbæk.

Valget blev gennemført på 3 møder hvor foreningsrepræsentanterne blev valgt inden for hver gruppe:

• Fra andre foreninger blev følgende valgt.

Som medlem: Lasse Larsen fra FDF Holbæk.

Som suppleanter: Henrik Dam fra Danske Baptisters Spejderkorps og Claus Lerche fra DDS- Kong Skjold Gruppe.

• Fra aftenskolerne blev følgende valgt.

Som medlemmer: Dorte Mogensen fra AOF Holbæk.

Som suppleanter: Ebba Boier fra Svinninge aftenskole.

• Fra idrætsforeningerne blev følgende valgt.

Som medlemmer: Margrethe Bjerre fra Jernløse Badminton Klub  og Knud Seidelin fra Holbæk gymnastikforening.

Som suppleant: Lars Hamann Petersen fra Kundby gymnastikforening.

Generel information om Folkeoplysningsudvalget: 

Udvalget er sammensat af repræsentanter for de foreninger, som allerede får tilskud eller lokaler under Folkeoplysningsloven og de, som i øvrigt lever op til kriterierne for tilskud.

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af byrådet.

Oversigt og kontaktoplysninger over medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget der er valgt for perioden 1. januar 2015 indtil 31. december 2018.

Se Folkeoplysningsudvalgets dagsordener og referater.

Yderligere oplysninger om

 

Dagsordener og referater fra Folkeoplysningsudvalgets møder

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Folkeoplysningsudvalget

 Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Folkeoplysningsudvalgets mødeplan

Folkeoplysningsudvalgets møder for 2. halvår 2017 er planlagt til:

 

 • Onsdag den 23. august 2017 kl. 16.30.
 • Onsdag den 13. september 2017 kl. 16.30.
 • Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 16.30.
 • Onsdag den 6. december 2017 kl. 16.30.

 

Ansøgninger til Folkeoplysningsudvalget, skal være sendt til Kultur- og Fritidssekretariatet - kulturogfritid@holb.dk senest 14 dage før mødedatoen.  

Årsrapporter fra Folkeoplysningsudvalget

Rapporterne beskriver Folkeoplysningsudvalgets opgaver og de forskellige tilskudsordninger inden for folkeoplysningens områder.

 

- Årsrapport 2014 (pdf-format)

- Årsrapport 2015 (pdf-format)

Om Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget understøtter frivillige initiativer, der styrker demokratiforståelse og aktivt medborgskab.

 

Udvalget er bredt sammensat for at sikre, at alles interesser bliver hørt. Den brede sammensætning giver udvalget en dyb forståelse for den folkeoplysende virksomhed. Derfor kan udvalget også selv identificere og støtte initiativer, der kan bidrage til at udvikle foreningsarbejdet.

 

Gennem sit arbejde med at udvikle folkeoplysningsområdet har udvalget også indflydelse på den politiske dagsorden, ligesom udvalget også har mulighed for at støtte nye initiativer og projekter økonomisk.

 

Folkeoplysningsudvalgets konkretopgaver er følgende:

 

 • Inddragelse i udarbejdelse af kommunens folkeoplysningspolitik
 • høringspart vedr. budget for området
 • evaluering af regnskabet for området
 • høringspart vedr. regler for tilskud til folkeoplysning
 • medinddragelse i forbindelse med projekter for området
 • være inspirator for nytænkning og udvikling indenfor området
 • indstilling til Kultur- og fritidsudvalget vedr. fordeling af udviklingspuljen