Spring til indhold

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget består af repræsentanter for foreninger, korps og aftenskoler, og sammensætningen afspejler mangfoldigheden i de folkeoplysende aktiviteter i Holbæk Kommune.

Valg til Folkeoplysningsudvalget

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har godkendt nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget gældende pr. 1. januar 2019. De nye vedtægter kan læses nederst på siden.

Der skal derfor vælges 12 nye medlemmer til udvalget, der sammensættes på følgende måde:

 • 3 medlemmer indstillet af idrætsforeningerne
 • 2 medlemmer indstillet af aftenskolerne
 • 1 medlem indstillet af de uniformerede korps
 • 1 medlem indstillet af andre folkeoplysende foreninger
 • 1 medlem indstillet af Handicaprådet
 • 1 medlem indstillet af Integrationsrådet
 • 1 medlem indstillet af Ældrerådet
 • 2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer

For medlemmerne fra foreningerne gælder det, at der indstilles op til tre suppleanter i prioriteret rækkefølge inden for hver af de fire foreningskategorier. Når de forskellige medlemmer til udvalget er indstillet, er det Kommunalbestyrelsen, der endeligt godkender udvalgets medlemssammensætning.

Indstillingsmøde, hvor der vælges kandidater, som indstilles til Kommunalbestyrelsen, afholdes tirsdag 26. februar 2019 i Multisalen på Værftet, Havnevej 7, 4300 Holbæk.

 • Aftenskolerne holder deres afstemning kl. 17.00
 • De uniformerede korps holder deres afstemning kl. 17.45
 • Andre folkeoplysende foreninger holder deres afstemning kl. 18.30
 • Idrætsforeningerne holder deres afstemning kl. 19.15

Der skal vælges kandidater samt op til tre suppleanter indstillet i prioriteret rækkefølge inden for hver af de ovenstående fire foreningskategorier.

Det er vigtigt, at I også kommer og stemmer på opstillede kandidater på indstillingsmødet.

Indstillede kandidater (2019-2021)

Idrætsforeningerne:

 • Anders Bo Hansen - indstillet af Tuse IF Fodbold
 • Benny Stillhoff Nielsen - indstillet af Holbæk Cykelsport
 • Hans Bruun-Jensen - indstillet af Holbæk Løbe- og Motinsklub
 • Margrethe Bjerre - indstillet af Jernløse Badminton Klub
 • Ruth Solvang - indstillet af Motion for Livet, Svinninge

Aftenskolerne:

 • Dorte Mogensen - indstillet af AOF og Svinninge Aftenskole
 • Ebba Boier - indstillet af Svinninge Aftenskole (ønsker kun valg som suppleant)
 • Finn Reiner - indstillet af Holbæk & Omegns Musikskole (ønsker kun valg som suppleant)
 • Kaj Ove Jørgensen - indstillet af LOF Holbæk-Lejre

De uniformerede korps:

 • Lasse Larsen - indstillet af DDS Vipperød, De grønne pigespejdere i Holbæk og Samrådet for de Uniformerede Korps i Holbæk
 • Claus T. Lerche - indstillet af DDS Vipperød, De grønne pigespejdere i Holbæk og Samrådet for de Uniformerede Korps i Holbæk

Andre folkeoplysende foreninger:

 • Leif Sørensen - indstillet af Holbæk Garden
 • Pierre Husted Sigvardsen - indstillet af Ravnsholt/Reopos

Udvalgets arbejde

Folkeoplysningsudvalget understøtter frivillige initiativer, der styrker demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Gennem sit arbejde med at udvikle folkeoplysningsområdet har udvalget også indflydelse på den politiske dagsorden, ligesom udvalget har mulighed for at støtte nye initiativer og projekter økonomisk.

Udvalget er bredt sammensat for at sikre, at alles interesser bliver hørt. Den brede sammensætning giver udvalget en dyb forståelse for den folkeoplysende virksomhed. Derfor kan udvalget også selv identificere og støtte initiativer, der kan bidrage til at udvikle foreningsarbejdet.

Opgaver

Folkeoplysningsudvalgets konkrete opgaver er følgende: 

 • indgå i dialog om foreningernes rammevilkår både hvad angår økonomi og faciliteter
 • udarbejde en strategi- og handlingsplan
 • inddragelse i udarbejdelse af kommunens folkeoplysningspolitik
 • høringspart vedrørende budget for området
 • evaluering af regnskabet for området
 • høringspart vedrørende regler for tilskud til folkeoplysning
 • høringspart vedrørende Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid
 • medinddragelse i forbindelse med projekter for området
 • være inspirator for nytænkning og udvikling inden for området
 • fordeling af udvalgte puljer, jfr. Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid

Medlemmer 2015-2018

Udvalget er sammensat af repræsentanter for de foreninger, som allerede får tilskud eller lokaler under Folkeoplysningsloven og de, som i øvrigt lever op til kriterierne for tilskud. Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune i perioden 2015-2018 er:  

 • Fra aftenskolerne:
  Dorte Mogensen fra AOF Holbæk (medlem), Ebba Boier fra Svinninge Aftenskole (suppleant).
 • Fra idrætsforeningerne:
  Margrethe Bjerre fra Jernløse Badminton Klub og Knud Seidelin fra Holbæk Gymnastikforening (medlemmer)
  Lars Hamann Petersen fra Kundby Gymnastikforening (suppleant).

 • Fra andre foreninger:
  Lasse Larsen fra FDF Holbæk (medlem) og Claus Lerche fra DDS - Kong Skjold Gruppe (suppleant).

Medlemmerne er valgt for perioden den 1. januar 2015 til den 31. december 2018. 

Kontaktoplysninger til medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget 

Yderligere oplysninger

 

Dagsordener og referater fra Folkeoplysningsudvalgets møder

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Folkeoplysningsudvalget

 Feedback

Sidst opdateret

25.02.2019

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Møder i Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalgets møder for 2019 er endnu ikke planlagt.

Ansøgninger til Folkeoplysningsudvalget skal være sendt til Kultur- og Fritidssekretariatet på kulturogfritid@holb.dk senest 14 dage før mødedatoen.

Årsrapporter fra Folkeoplysningsudvalget

Rapporterne beskriver Folkeoplysningsudvalgets opgaver og de forskellige tilskudsordninger inden for folkeoplysningens områder.