Spring til indhold

Handicappris

Handicaprådet uddeler hvert år Holbæk Kommunes handicappris. Du kan være med til at indstille en privatperson, en forening, organisation eller nogle fra erhvervslivet.

Hvert år opfordrer Handicaprådet borgere, organisationer eller foreninger til at indstille kandidater til årets handicappris.

Kender du en person, en forening, en organisation eller en del af erhvervslivet, der har gjort en forskel for at øge eller bevare livskvaliteten for mennesker med handicap?

Så kan du indstille dem til Handicapprisen i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommunes Handicapråd indstiftede i 2011 en handicappris på 10.000 kroner. Modtageren får samtidig et diplom og et kunstværk.

Hvem kan indstilles som kandidat til årets handicappris?

  • Borgere som har ydet en særlig indsats i Holbæk Kommune, til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen
  • En handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicap, har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre
  • En privatperson, forening eller organisation, som har skabt forhold, der kan bidrage til at forøge livskvaliteten hos handicappede
  • En kommunal eller privat institution der i særlig grad tilgodeser handicappedes behov
  • En forretning eller virksomhed i Holbæk Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser handicappedes behov

Medlemmer af Handicaprådet kan IKKE indstilles.

Hvad kan være baggrund for indstillingen?

  • En særlig indsats i forhold til en enkelt borger eller familie
  • En særlig indsats fra en ildsjæl i en forening, organisation eller lignende
  • En særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede
  • En særlig indsats ydet af en virksomhed i forbindelse med handicappede i erhverv
  • En særlig indsats ydet af en forretning eller virksomhed med henblik på handicaptilgængelighed

Hvem kan indstille?

Borgere, organisationer eller foreninger med bopæl i Holbæk Kommune. 

Indstilling skal være skriftligt begrundet og sendes til Handicaprådet, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk. Indstillingen vil normalt skulle være os i hænde primo oktober måned.

Indstiller til handicapprisen skal opgive navn, adresse, telefonnummer samt mail. 

Prisen

Handicapprisen består af et kunstværk, et diplom samt en pris på 10.000 kroner.

Handicapprisen uddeles hvert år i begyndelsen af december.

 Feedback

Sidst opdateret

05.12.2018

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen