Spring til indhold

Tilskud til handicapaktiviteter

I Holbæk kommune kan foreninger søge om tilskud til handicapaktiviteter. Læs kriterierne for at søge

Hvert år uddeler Handicaprådet et tilskud til handicapaktiviteter. Tilskuddet bliver tildelt efter ansøgning og ud fra nedenstående kriterier, som ansøgerne skal leve op til for at kunne komme i betragtning.

Der er en formuegrænsen på 100.000 kroner, med eventuel tildeling til ansøger med laveste formue.

Kriterierne er:

  • Foreningen/klubben er organiseret under Danske Handicaporganisationer (DH)
  • Foreningen/klubben er hjemmehørende i eller har medlemmer bosiddende i Holbæk Kommune
  • Tilskud tildeles i forhold til antal medlemmer i Holbæk Kommune
  • Tilskud gives til specifikke aktiviteter (ikke til drift og/eller kørsel)

Ansøgningen SKAL vedlægges budget samt aktivitetsplan for indeværende år, organisationens vedtægter samt revideret regnskab for sidste år.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2021.

 

Ansøgningsskema 2021 - handicapaktiviteter

 

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

22.04.2021

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen