Spring til indhold

Tilskud til handicapaktiviteter

I Holbæk kommune kan foreninger søge om tilskud til handicapaktiviteter. Læs kriterierne for at søge

Handicaprådet uddeler hvert år penge til handicapaktiviteter. De bliver tildelt efter ansøgning og ud fra nedenstående kriterier, som ansøgerne skal leve op til for at kunne komme i betragtning til tilskuddet.

Der er en formuegrænsen på 100.000 kroner, med eventuel tildeling til ansøger med laveste formue.

Kriterierne er:

  • Foreningen/klubben er organiseret under Danske Handicaporganisationer (DH)
  • Foreningen/klubben er hjemmehørende i eller har medlemmer bosiddende i Holbæk Kommune
  • Tilskud tildeles i forhold til antal medlemmer i Holbæk Kommune
  • Tilskud gives til specifikke aktiviteter (ikke til drift og/eller kørsel)

Ansøgningen SKAL vedlægges budget samt aktivitetsplan for indeværende år, organisationens vedtægter samt revideret regnskab for sidste år.

 

Handicaprådet tager på et af deres møder i foråret stilling til, hvornår ansøgningsfristen for indeværende år skal være. Ansøgningsfristen vil efter mødet bliver offentliggjort her på siden.

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

18.12.2019

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen