Hegnsyn

I Holbæk Kommune er der nedsat et hegnsyn med 3 medlemmer, som varetager hegnsynssager i kommunen.

I Holbæk Kommune er udpeget

  • Leif Johnsen (formand) - tlf.: 40 50 02 90
  • Leif Hansen
  • Hans Chr. Hansen

Spørgsmål om hegn, afholdelse af hegnsyn og hegnsynets forløb kan rettes til sekretæren for Hegnsynet, E-mail: hegnsyn@holb.dk.Feedback

Sidst opdateret

17.10.2016

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen