Integrationsrådet

Frivillige borgere, fagprofessionelle, byrådsmedlemmer og foreningsrepræsenter er gået sammen om at styrke integrationsindsatsen i Holbæk. Mød Holbæk Kommunes integrationsråd...

Gruppefoto_kigger op

I januar 2015 nedsatte Holbæk Kommunes byråd en gruppe bestående af 14 medlemmer, som alle har en særlig interesse for og/eller kendskab til integrationsspørgsmål.

Integrationsrådet vil...

 • Medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende
 • Bidrage til at fremme lige muligheder for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
 • Medvirke til at styrke dialogen mellem alle borgere i Holbæk Kommune – uanset oprindelse

 

Kommissorium og forretningsorden

Integrationsrådets kommissorium beskriver bl.a. hovedopgaver, medlemmer og rådets virke. Forretningsordenen sætter rammerne op for, hvordan rådet løser opgaverne.

Læs mere i kommissoriet her (pdf.)

Læs mere i forretningsordenen her (pdf)

Mødeplan IntegrationsrådetIntegrationsrådet har ordinært møde følgende dage i 2017:

 • Mandag den 16. januar
 • Tirsdag den 28. februar
 • Tirsdag den 4. april
 • Tirsdag den 6. juni
 • Tirsdag den 15. august
 • Onsdag den 20. september
 • Tirsdag den 31. oktober
 • Mandag 4. december

 Feedback

Sidst opdateret

14.06.2017

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer