Spring til indhold

Integrationsrådet

Frivillige borgere, fagprofessionelle, politikere og foreningsrepræsenter er gået sammen om at styrke integrationsindsatsen i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommunes integrationsråd medvirker til at styrke integrationen og dialogen i kommunen. Det sker gennem rådgivning af kommunalbestyrelsen og via arrangementer. 

Integrationsrådet har eksisteret siden januar 2015.

Integrationsrådet skal

  • Medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende
  • Bidrage til at fremme lige muligheder for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
  • Medvirke til at styrke dialogen mellem alle borgere i Holbæk Kommune – uanset oprindelse
  • Medvirke til at forankre dialog og integration via frivillighed og foreningsliv

Integrationsrådets e-mailadresse: integrationsrad@holb.dk

Kom til Integrationsdagen 2019

Til Integrationsdagen 2019 vil du møde en række af de lokale folk, der hver dag gør en indsats for at understøtte, at også etniske minoritetskvinder i kommunen bliver en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet.

Du får oplæg fra Q4300, Bydelsmødrene og Sidesporet, der alle arbejder på at bringe kvinderne tættere på arbejdsmarkedet og få deres ressourcer i spil i lokalsamfundet.

Inden Integrationsprisen 2019 uddeles af formanden for Integrationsrådet Ann-Cherie Thulstrup, bliver du inviteret inden for i et musikalsk univers af den berømte perkussionist Simona Abdallah.

Programmet for dagen

10.00-10.10 Velkomst ved Jean Petersen, Holbæk Kommunes Integrationsråd
10.10-10.20 Sang ved Verdenskoret
10.20-10.30 Åbningstale ved borgmester Christina Krzyrosiak Hansen
10.30-11.40 Oplæg ved Q4300, Bydelsmødrene og Sidesporet
11.40-12.10 Sandwich
12.10-13.45 Musik og fortælling ved Simona Abdallah
13.45-13.55 Uddeling af Integrationsrådsprisen 2019
13.55-14.00 Afslutning

Tilmelding nødvendig

Der bliver budt på en sandwich og kop kaffe. Tilmelding er gratis og foregår ved at sende en e-mail med navn og antal til integrationsrad@holb.dk senest mandag d. 1. april 2019.

Sted og tidspunkt

Musikhus Elværket, Gasværksvej 9, 4300 Holbæk. Lørdag d. 6. april 2019, kl. 10.00-14.00.

Indstil til Integrationsprisen 2019 (tidsfrist overskredet)

Mange mennesker i Holbæk Kommune yder hver dag en bemærkelsesværdig indsats for at løfte integrationen. Frivillige, foreninger, organisationer, enkeltpersoner osv. løfter en samfundsnyttig opgave inden for deres område. Dem vil Holbæk Kommunes Integrationsråd gerne hædre ved at uddele en integrationspris. I år har rådet fokus på etniske minoritetskvinder i beskæftigelse.

Integrationsrådet vil derfor opfordre kommunens borgere til at indstille en kandidat til at modtage Integrationsrådsprisen 2019. Den bliver uddelt ved Integrationsdagen 2019, som afholdes lørdag d. 6. april 2019, kl. 10.00-14.00, på Musikhus Elværket i Holbæk.

Hvem kan indstilles

  • En virksomhed
  • En organisation
  • En forening
  • En frivillig
  • En enkeltperson

Kriterium

Prisen tildeles en kandidat, som har ydet noget ekstra for at få etniske minoritetskvinder i beskæftigelse. Kandidaten skal have arbejdet vedholdende og engageret, herunder have fundet og fastholdt gode initiativer, som med fordel kan deles med andre.

Indstillingsfrist

Indstilling af kandidater skal gøres senest torsdag d. 14. marts 2019.

Nyt fra integrationsrådet

Kommissorium

Integrationsrådets kommissorium beskriver bl.a. hovedopgaver, medlemmer og rådets virke.

Referater

Integrationsrådets referater vil være tilgængelige to til tre uger efter det pågældende møde.

Integrationsrådets mødeplanFeedback

Sidst opdateret

21.03.2019

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen