Spring til indhold

Integrationsrådet

Frivillige borgere, fagprofessionelle, politikere og foreningsrepræsenter er gået sammen om at styrke integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Mød integrationsrådet...

Holbæk Kommunes integrationsråd medvirker til at styrke integrationen og dialogen i kommunen. Det sker gennem rådgivning af kommunalbestyrelsen og via arrangementer. 

Integrationsrådet har eksisteret siden januar 2015.

Integrationsrådet skal

  • Medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende
  • Bidrage til at fremme lige muligheder for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
  • Medvirke til at styrke dialogen mellem alle borgere i Holbæk Kommune – uanset oprindelse
  • Medvirke til at forankre dialog og integration via frivillighed og foreningsliv

Nyt fra integrationsrådetDialog med Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 21.6. 2018

den 21. juni havde Integrationsrådet dialogmøde med Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, der som fagudvalg er politisk ansvarlig for integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. På mødet drøftede IR og BUU forskellige aspekter af kommunens integrationsindsats, herunder beskæftigelsesindsatsen og aktiviteter for ældre.

Dialog og integration

Holbæk Kommunes nye integrationsråd konstituerede sig på et møde den 22. marts 2018. Den nyvalgte formand bebuder et aktivt og dialogskabende integrationsråd. Læs mere her

Integrationsråd 2018-21

Holbæk Kommunes byråd har den 13.12.17 besluttet, at kommunen fortsætter med at have et integrationsråd i den kommende kommunalbestyrelsesperiode. Byrådet har ligeledes vedtaget et revideret kommissorium for integrationsrådet. (kan ses via link her på siden).

Møde med frivillige den 31.10.17

"Det er en uvurderlig hjælp, som de frivillige giver, og den er afgørende for flygtninges hverdags-integration." Således udtalte medlemmer af integrationsrådet på rådets møde med frivillige fra Røde Kors, Åben Kirke / Venligboerne og Vild med Dansk Ugerløse.


Kommunalvalg den 21.11.2017 Holbæk
Integrationsråd drøftede på deres møde den 6.6.17, hvordan valgdeltagelsen blandt nydanskere kan øges. Læs mere her

 

 

Ny Integrations-strategi
Byrådet vedtog i februar 2017 en revideret udgave af Holbæk Kommunes integrationsstrategi. Læs mere her

 

Fakta og Følelser, september 2016

Integrationsrådet arrangerede "Fakta og Følelser" med 200 gæster på Elværket. "En spændende aften, der gav øget forståelse for det at være ny i Danmark." Se programmet her 

Kommissorium

Integrationsrådets kommissorium beskriver bl.a. hovedopgaver, medlemmer og rådets virke.

Læs mere i kommissoriet her

Forretningsorden for Integrationsrådet 2018-21 vedtages og offentliggøres til februar/marts.

 

Integrationsrådets mødeplanIntegrationsrådet holder møde følgende dage i 2018 - herudover aftales møder ad hoc:

9. maj kl. 16-18

6. juni kl. 17-19

21. juni kl. 17-18: Dialogmøde med Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

21. juni kl.  18-21: Ordinært møde 

27. august klokken 17-19

8. oktober klokken 17-19

 

 Feedback

Sidst opdateret

10.07.2018

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen