Integrationsrådet

Frivillige borgere, fagprofessionelle, byrådsmedlemmer og foreningsrepræsenter er gået sammen om at styrke integrationsindsatsen i Holbæk. Mød Holbæk Kommunes integrationsråd...

Gruppefoto_kigger op

I januar 2015 nedsatte Holbæk Kommunes byråd en gruppe bestående af medlemmer, som alle har en særlig interesse for og/eller kendskab til integrationsspørgsmål. På billedet ovenfor ses Integrationsrådet 2015-17.

I december 2017 besluttede byrådet, at kommunen fortsætter med at have et Integrationsråd i den kommende kommunalbestyrelses-periode. 

Integrationsrådet har til formål at:

  1. Medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende
  2. Bidrage til at fremme lige muligheder for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
  3. Medvirke til at styrke dialogen mellem alle borgere i Holbæk Kommune – uanset oprindelse
  4. Medvirke til at forankre dialog og integration via frivillighed og foreningsliv

 

Nyt fra integrationsrådet 

 

 

 

 

Integrationsråd 2018-21

Holbæk Kommunes byråd har den 13.12.17 besluttet, at kommunen fortsætter med at have et integrationsråd i den kommende kommunalbestyrelsesperiode. Byrådet har ligeledes vedtaget et revideret kommissorium for integrationsrådet. (kan ses via link her på siden).

Møde med frivillige den 31.10.17

"Det er en uvurderlig hjælp, som de frivillige giver, og den er afgørende for flygtninges hverdags-integration." Således udtalte medlemmer af integrationsrådet på rådets møde med frivillige fra Røde Kors, Åben Kirke / Venligboerne og Vild med Dansk Ugerløse.


Kommunalvalg den 21.11.2017 Holbæk
Integrationsråd drøftede på deres møde den 6.6.17, hvordan valgdeltagelsen blandt nydanskere kan øges. Læs mere her

 

 

Ny Integrations-strategi
Byrådet vedtog i februar 2017 en revideret udgave af Holbæk Kommunes integrationsstrategi. Læs mere her

 

Fakta og Følelser, september 2016

Integrationsrådet arrangerede "Fakta og Følelser" med 200 gæster på Elværket. "En spændende aften, der gav øget forståelse for det at være ny i Danmark." Se programmet her 

Kommissorium og forretningsorden

Integrationsrådets kommissorium beskriver bl.a. hovedopgaver, medlemmer og rådets virke. Forretningsordenen sætter rammerne op for, hvordan rådet løser opgaverne.

Læs mere i kommissoriet her. 

Forretningsorden for Integrationsrådet 2018-21 vedtages og offentliggøres til februar/marts.

 

Mødeplan IntegrationsrådetIntegrationsrådet har ordinært møde følgende dage i 2018:

  • Mødeplan kommer snarest

 Feedback

Sidst opdateret

30.01.2018

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen

 Møde med frivillige den 31.10.17

"Det er en uvurderlig hjælp, som de frivillige giver, og den er afgørende for flygtninges hverdags-integration." Således udtalte medlemmer af integrationsrådet på rådets møde med frivillige fra Røde Kors, Åben Kirke / Venligboerne og Vild med Dansk Ugerløse.

Se flere nyheder i fanen til venstre.