Spring til indhold

Nyt fra integrationsrådet

Den 6. april 2019 afviklede Integrationsrådet et integrationsarrangement på Elværket

På Integrationsdagen kunne man blive klogere på integration i Holbæk Kommune. Integrationsrådet uddelte årets integrationsrådspris til McDonalds i Holbæk for blandt andet at have ydet noget ekstra for at få etniske minoritetskvinder i beskæftigelse

Programmet for arrangementet var:

kl. 10.00     Velkomst ved Holbæk Kommunes Integrationsråd

kl. 10.10     Sang ved Verdenskoret

Kl. 10.20     Åbningstale ved Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen

Kl. 10.30     1. oplæg ved Q4300

Kl. 10.50     2. oplæg ved Bydelsmødrene

Kl. 11.20     3. oplæg ved Sidesporet

Kl. 12.10     Musik og fortælling ved Simona Abdallah

Kl. 13.45     Uddeling af Holbæk Kommunes integrationsrådspris 2019

Kl. 14.00     Afslutning på dagen     

  

Dialog med Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 21.6. 2018

den 21. juni havde Integrationsrådet dialogmøde med Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, der som fagudvalg er politisk ansvarlig for integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. På mødet drøftede IR og BUU forskellige aspekter af kommunens integrationsindsats, herunder beskæftigelsesindsatsen og aktiviteter for ældre.

Dialog og integration

Holbæk Kommunes nye integrationsråd konstituerede sig på et møde den 22. marts 2018. Den nyvalgte formand bebuder et aktivt og dialogskabende integrationsråd. 

Integrationsråd 2018-21

Holbæk Kommunes byråd har den 13.12.17 besluttet, at kommunen fortsætter med at have et integrationsråd i den kommende kommunalbestyrelsesperiode. Byrådet har ligeledes vedtaget et revideret kommissorium for integrationsrådet. (kan ses via link her på siden).

Møde med frivillige den 31.10.17

"Det er en uvurderlig hjælp, som de frivillige giver, og den er afgørende for flygtninges hverdags-integration." Således udtalte medlemmer af integrationsrådet på rådets møde med frivillige fra Røde Kors, Åben Kirke / Venligboerne og Vild med Dansk Ugerløse.


Kommunalvalg den 21.11.2017 Holbæk
Integrationsråd drøftede på deres møde den 6.6.17, hvordan valgdeltagelsen blandt nydanskere kan øges. Læs mere her

 

 

Ny Integrations-strategi
Byrådet vedtog i februar 2017 en revideret udgave af Holbæk Kommunes integrationsstrategi. Læs mere her

 

Fakta og Følelser, september 2016

Integrationsrådet arrangerede "Fakta og Følelser" med 200 gæster på Elværket. "En spændende aften, der gav øget forståelse for det at være ny i Danmark." Se programmet her Feedback

Sidst opdateret

26.07.2019

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen