Spring til indhold

Etablering af lokalt naturråd for Vestsjælland

Fra den 6. november 2017 og 4 uger frem er det muligt at indstille medlemmer til det lokale naturråd for de fem vestsjællandske kommuner Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Sorø.

Odsherred Kommune er sekretariat og tager imod tilmeldinger til rådet. Efter den 4. december 2017 vil det lokale naturråd for Vestsjælland blive nedsat. Den endelige sammensætning vil blive offentliggjort senest den 15. januar 2018. 

Hvem kan blive medlem?

Det lokale naturråd vil komme til at bestå af højst 20 medlemmer. Følgende organisationer og foreninger kan indstille ét medlem og én suppleant til rådet:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål, eller i øvrigt, er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Hvis en forening eller organisation både indstiller et medlem og en suppleant, skal der indstilles både en mand og en kvinde. Kravet kan i særlige tilfælde fraviges, f.eks. hvis det ene køn kun i ringe omfang er repræsenteret eller valgt ind i foreningen eller organisationen.

Medlemmer af naturrådet skal være repræsentanter for de relevante foreninger og organisationer. Privatpersoner kan ikke være medlemmer.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige for at kunne indstille medlemmer. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der er tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer. 

Hvordan indstiller man et medlem?

De relevante foreninger og organisationer skal fremsende deres forslag til medlemmer og suppleanter pr. mail til natur@odsherred.dk. Følgende oplysninger skal fremgå:

  • navn, adresse, mail, køn samt evt. tlf.,
  • navn på forening eller organisation,
  • ønske om plads som medlem eller suppleant.

Frist for indstilling af medlemmer til naturrådet er den 4. december 2017.

Hvilke opgaver skal naturrådet arbejde med?

Det lokale naturråd får til opgave at bistå de fem kommuner med et forslag til udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Rådet skal således pege på områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, på områder for potentiel natur og på naturområder, som bidrager til andre formål.

Da alle de vestsjællandske kommuner allerede har foretaget udpegninger til Grønt Danmarkskort, kan naturrådets arbejde tage afsæt i disse udpegninger. Det er dog naturrådet, der selv beslutter, hvordan arbejdet indenfor den berammede tid bliver tilrettelagt.

Det er ikke en forudsætning for at deltage i naturrådets arbejde, at man har indgående kendskab til naturplanlægning. Kommunerne vil give medlemmerne en introduktion til, hvad udpegning af Grønt Danmarkskort indebærer og stille det fornødne data for arbejdet til rådighed. Det vil dog være en fordel med et lokalt kendskab til områdets natur- og erhvervsinteresser.

Hvor længe skal naturrådet fungere? 

Rådet skal virke fra den 15. januar 2018 til den 15. juli 2018.  

Yderligere oplysninger

Spørgsmål kan rettes til Odsherred Kommunes Naturteam på tlf. 5966 6005 eller mail natur@odsherred.dk

Læs mere her:

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd

Vejledning om etablering af lokale naturråd

 Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen