Spring til indhold

Natur- og Miljøforum

I Holbæk Kommune har vi et Natur- og Miljøforum, der arbejder med emner indenfor natur, miljø og bæredygtighed.

Natur- og Miljøforum er et dialogforum, hvor Holbæk Kommune og relevante interesseorganisationer diskuterer emner indenfor naturområdet og dertil knyttede forhold omkring miljø- og bæredygtighed. Natur- og Miljøforum er rådgiver og sparringspart for kommunens arbejde med natur, planlægning i det åbne land og afledte miljø- og bæredygtighedsspørgsmål.

Formålet med forummet er desuden at skabe samarbejdsrelationer og iværksætte konkrete projekter om pleje af og indsamling og formidling af viden om naturen i kommunen.

Natur- og Miljøforum har deltaget i arbejdet med at lave naturpolitikken for Holbæk Kommune. Naturpolitikken hedder ‘Adgang til naturoplevelser’ og har fokus på den rekreative værdi naturen har for sundhed og trivsel, samt den rolle adgangen til naturoplevelser spiller i forhold til bosætning og turisme. Naturpolitikken har dertil fokus på formidling, frivillig sti- og naturpleje, frivillige aftaler med lodsejere og dialog som væsentlige måder at skabe forbedret adgang til naturen og mere naturpleje.

Læs kommissorium og forretningsorden for Natur- og Miljøforum

Repræsentanter i Natur- og Miljøforum

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Friluftsrådet
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Dansk Skovforening
 • Landbrug & Fødevarer / Gefion
 • Danmarks Jægerforbund, Naturstyrelsen
 • Dansk Cyklist Forbund
 • Sportsfiskerforeninger
 • Vandværker
 • Grønt Råd
 • Turistforeningen
 • Kano- og kajakforbundet

 

Se referater for møder i Natur- og Miljøforum:

Referat fra møde d. 4. juni 2019 i JyderupFeedback

Sidst opdateret

08.10.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Del dit yndlingssted

Har du et yndlingssted i naturen i Holbæk Kommune, som du synes, andre også skal have glæde af? 

 

Del dit yndlingssted

Se de steder, andre har delt

Hjælp med at pleje naturen

Har du lyst til at hjælpe med at pleje naturen, så læs mere om Grejtraileren.

 

Kender du et naturområde i dit lokalområde, som mange flere kunne få glæde af at besøge?
Søg om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til et projekt, som synliggør de skjulte naturperler i Danmark.

Se mere på Friluftsrådets hjemmeside.