Natur- og Miljøforum

I Holbæk Kommune har vi et Natur- og Miljøforum.

Natur- og Miljøforum er et dialogforum

hvor Holbæk Kommune og relevante interesseorganisationer diskuterer emner indenfor naturområdet og dertil knyttede forhold omkring miljø- og bæredygtighed. Natur- og Miljøforum er rådgiver og sparringspart for kommunens arbejde med natur, planlægning i det åbne land og afledte miljø- og bæredygtighedsspørgsmål.

Formålet med forummet er desuden at skabe samarbejdsrelationer og iværksætte konkrete projekter om pleje af- og indsamling og formidling af viden om naturen i kommunen.

Natur- og Miljøforum har deltaget i arbejdet med at lave naturpolitikken for Holbæk Kommune. Naturpolitikken hedder ‘Adgang til naturoplevelser’ og har fokus på den rekreative værdi naturen har for sundhed og trivsel, samt den rolle adgangen til naturoplevelser spiller i forhold til bosætning og turisme. Naturpolitikken har dertil fokus på formidling, frivillig sti- og naturpleje, frivillige aftaler med lodsejere og dialog, som væsentlige måder at skabe forbedret adgang til naturen og mere naturpleje.

Her kan du læse kommissorium og forretningsorden for Natur- og Miljøforum

Nedenstående organisationer er repræsenteret i Natur- og Miljøforummet

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Skovforening

Landbrug & Fødevarer / Gefion

Danmarks Jægerforbund, Naturstyrelsen

Dansk Cyklist Forbund

Sportsfiskerforeninger

Vandværker

Grønt Råd

Turistforeningen

Kano- og kajakforbundet Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Del dit yndlingssted i naturen

Har du et yndlingssted i naturen i Holbæk Kommune, som du synes andre også skal have glæde af ? 

 

Her kan du dele dit yndlingssted.

Her kan du se de steder andre har delt.

Hjælp med at pleje naturen

Har du lyst til at hjælpe med at pleje naturen, se mere her.

 

Kender du et naturområde i dit lokalområde, som mange flere kunne få glæde af at besøge?
Søg om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til et projekt, som synliggør de skjulte naturperler i Danmark.

Se mere på Friluftsrådets hjemmeside.