Spring til indhold

Udsatteråd

Holbæk Kommunes udsatteråd består af 10 medlemmer, syv repræsentanter fra forskellige organisationer i Holbæk Kommune der repræsenterer forskellige udsatte grupper, to kommunalbestyrelsesmedlemmer samt én administrativ medarbejder fra Aktiv hele livet.

I forlængelse af budgetaftale 2018 besluttede byrådet, at der skulle nedsættes et udsatteråd for Holbæk Kommune.

En række kommuner landet over har i de seneste år etableret udsatteråd der kan medvirke til at sikre, at udsatte borgere høres og inddrages i beslutninger om udsattes forhold. Et udsatteråd kan være talerør for udsatte borgere og medvirke til at kaste lys på udsattes forhold i samfundet.

Hvad vil det sige at være udsat?

Der findes ingen almen definition af ”socialt udsatte”, men typisk dækker begrebet udsatte over personer, som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold. Socialt udsatte er ofte kendetegnet ved at have ikke blot et enkelt problem som for eksempel hjemløshed, men har ofte flere forskellige problemer at slås med.

 

Medlemsfortegnelse

Medlemmer af udsatterådet 2018-2021

Mødeplan 2020

Mødeplan for udsatterådet 2020

Dagsorden og referater fra udsatterådets møder

Find dagsorden eller referater fra udsatterådets møder


Feedback

Sidst opdateret

16.01.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen