Spring til indhold

Ungdomsbyrådet

Holbæk Ungdomsbyråd består af unge i alderen 13 til 17 år, der er talsmænd overfor politikerne i kommunalbestyrelsen.

Formålet med Ungdomsbyrådet er at give ungdomsdemokratiet i Holbæk Kommune et formelt og anerkendt forum, der er demokratisk validt, og som kan fungere som rådgiver for og samarbejdspartner til kommunalbestyrelsen. Samtidig kan Ungdomsbyrådet give de unge en interesse for og en indsigt i, hvad demokratiet er, hvad demokratiet kan, og hvad demokratiet har af betydning for vores samfund.

Ungdomsbyrådets kompetence ligger især i relationen til kommunalbestyrelsen, primært igennem kontakten med Udvalget for Børn og Skole:

  • Ungdomsbyrådet har ret til at blive hørt, når udvalget behandler åbne sager, der vedrører unge.  
  • Ungdomsbyrådet kan sende forslag til udvalget og dermed til kommunalbestyrelsen. 
  • Ungdomsbyrådet har fast kontakt til udvalget. 

Ungdomsbyrådet har et budget, som de selv kan råde over til egne initiativer.

Således fungerer Ungdomsbyrådet både som en direkte samarbejdspartner til det etablerede system og som et selvstændigt råd, der kan tage egne initiativer.

Ungdomsbyrådet er forankret i UngHolbæk, som koordinerer Ungdomsbyrådets virke i forhold til UngHolbæk og Holbæk Kommune og servicerer Ungdomsbyrådet, dets medlemmer og dets aktiviteter.

Se mere om UngdomsbyrådetFeedback

Sidst opdateret

21.08.2018

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer