Spring til indhold

Ældrerådet

I Holbæk Ældreråd har vi et ønske om, at Holbæk Kommune skal være en god kommune at bo i- og også i den tredje alder. Det gælder uanset om man er rask og aktiv, eller man har brug for hjælp i hverdagen.

I Holbæk Kommunes Ældreråd er vi ni medlemmer, der alle er frivillige og demokratiske valgt. Vi har vedtægter og forretningsorden som vi arbejder indenfor i samarbejde med kommunen.

Vi som Ældreråd arbejder også for dig og kan være med til at følge og påvirke de politiske beslutninger. Vi er som mennesker forskellige - også når vi er blevet ældre. Der findes derfor ingen standardopskrift på et godt og rigt ældreliv. Vilkår og muligheder skal være således, at der er plads til alle. I Ældrerådet arbejder vi for at sikre alsidige muligheder i kommunens tilbud og for at funktionshæmmede og syge og økonomisk dårligt stillede kan få et godt liv.

Vi har i Ældrerådet valgt at nedsætte arbejdsgrupper som bl.a. arbejder med social- og sundhedspolitiske emner, boligstrategi, budget og økonomi, synlighed, værdighedspolitik, madpanel, trafik, indkøbsordninger og kvalitetsstandarder.

Nogle af de emner som vi i Ældrerådet beskæftiger os med spænder vidt omkring og derfor er det vigtigt, at vi har en god indsigt i, hvad der sker på ældreområdet og de politiske beslutninger der bliver taget. Vi sidder bl.a. repræsenteret ved de aktive centre og i forskellige udvalg, bl.a. integrationsrådet, §18 udvalget og Folkeoplysningsudvalget. 

Medlemmer

Ældrerådet i Holbæk Kommune består af 8 medlemmer. Her kan du finde navne, telefonnummer og e-mailadresser på de enkelte medlemmer.

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater fra Ældrerådets møder.

Høringssvar fra Ældrerådet

Her kan du læse mere om de høringssvar som Ældrerådet løbende har indgivet.


Feedback

Sidst opdateret

25.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Vedtægter for Ældrerådet

Mødeplan for 2021

  • Onsdag den 16. juni
  • Onsdag den 11. august
  • Onsdag d- 8 september
  • Onsdag d. 6. oktober
  • Onsdag d. 3. november
  • Onsdag d. 1. december