Spring til indhold

Arbejdsgrupper

Ældrerådet har nedsat forskellige arbejdsgrupper, der arbejder med bl.a. social- og sundhedspolitiske emner, boligstrategi, indkøbsordninger med mere.

Den sundhedspolitiske gruppe

De sundhedspolitiske emner fylder meget i ældrerådets arbejde. Det skyldes, at disse temaer dybest set handler om at kunne leve et godt liv - uanset om man er rask eller syg.

Mange ældre lever med kronisk sygdom, vi har derfor brug for et velfungerende sundhedsvæsen. En forudsætning for et godt forløb for den sårbare ældre er at samarbejdet mellem sygehus, privatpraktiserende læge og kommunen fungerer godt.

Sundhedsgruppen arbejder bl.a. med

 • Forebyggelse og sundhed
 • Sundhedsreform og udbygning af Det Nære Sundhedsvæsen
 • Etableringen af kommunale akutpladser
 • At følge de kommunale tilsyn, der skal sikre, at borgerne får den hjælp, de er visiteret til og med den kvalitet der er beskrevet i politikker, strategier og Kvalitetsstandarder
 • Rekruttering af kvalificerede medarbejder indenfor ældre- og sundhedsområdet samt et trygt og godt arbejdsmiljø for medarbejderne

Den boligstrategiske gruppe

Holbæk Kommune har besluttet at bygge nyt plejecenter i Holbæk by.

Mange ældre giver over for Ældrerådet udtryk for, at de ikke længere magter at bo i egen bolig og klare hus og have. De tilkendegiver, en stor frygt for at blive ensomme i deres huse.
Derfor ønsker de muligheden for et livgivende seniorbofællesskab i et nærvær med andre.

Boligstrategi gruppen arbejder bl.a. med

 • det nye plejecenter med akutpladser.
 • at der i tilknytning til nyt plejecenter er mulighed for etablering af et Sundhedshus med tværfaglige sundhedstilbud.
 • at der udarbejdes en plan for etablering af seniorbofællesskaber med faciliteter som cafe og samlingsmuligheder rundt i Holbæk Kommune.

Kulturgruppe

Holbæk kommune tilbyder frivillige foreninger og klubber mange spændende og alsidige muligheder for aktiviteter.

Kulturgruppen arbejder bl.a. med

 • kulturelle aktiviteter via Folkeoplysning, hvor der på tværs af generationer kan samarbejdes ved f. eks at lave teater


Trafikgruppe

I Ældrerådet mener vi, at alle ældre skal have mulighed for at komme rundt til aktiviteter og behandling.

Trafikgruppen arbejder bl.a. med:

 • at de ældre som kan benytte busser, skal have relevante busafgange med brugervenlig information om ruter og afgangstider
 • at ældre som ikke kan benytte offentlig trafik, i øget omfang skal have glæde af at benytte brugervenlig flextur
 • udbygningen af Holbæk bymidte

 

Ældrerådets projektgrupper


Ældrerådets projektgrupper Projektansvarlig og gruppemedlemmer

 1. Det kommende Ældrerådsvalg
  Gitte Nikolaisen, John Olsen og Jørgen Steen

 2. Ny Sundhedspolitik
  Elsebeth Ensted, Johnny Petersen og Steen-Kristian Eriksen

 3. Ny Ældrepolitik
  Steen-Kristian, Aage Jelstrup, Elsebeth Ensted, Lizzie Munck

 4. Nyt plejecenter Ældrerådets medlemmer deltager i forskellige arbejdsgrupper

 5. Ny velfærdsteknologisk strategi
  Gitte Nikolaisen, Jørgen Steen, Elsebeth Ensted og Axel Villumsen

 6. Rekrutteringsstrategi og arbejde på at styrke ældre- og sundhedsområdet
  Steen-Kristian, Lizzie Munck og Gitte Nikolaisen

 7. Tilsynspolitik
  Elsebeth Ensted og Johnny Petersen

 8. Boligstrategi
  John Olsen, Aage Jelstrup og Steen-Kristian Eriksen

 9. Kvalitetstandard
  Elsebeth Ensted og Axel Villumsen

 10. Ældrerådets hjemmeside og opdateret synlighedsstrategi
  John Olsen, Elsebeth Ensted, Steen-Kristian Eriksen og Johnny Petersen

 11. Rammebetingelser for Ældrerådets puljemidler og oplæg til indsats
  Elsebeth Ensted og John Olsen

 12. Samarbejde med brugerråd, revision af deres grundlag og frivillighed
  Aage Jelstrup, Jørgen Steen, Axel Villumsen og Lizzie Munck

 13. Demografimodel, effektiviseringsstrategi og budget 2022
  Johnny Petersen, John Olsen og Steen-Kristian Eriksen

 14. Ældrerådets budget
  Aage Jelstrup

 15. § 18 udvalg
  Aage Jelstrup

 16. Tilforordnede fra Ældrerådet
  Til de Aktive Centre Se under Aktive Centre – frivillige – Brugerråd

 17. Kulturgruppe
  Johnny Petersen, Steen-Kristian Eriksen og Lizzie Munch

 18. Trafikgruppe
  Lizzie Munck og Axel Villumsen


Feedback

Sidst opdateret

09.08.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Politikker og strategier