Spring til indhold

Puljemidler

Ældrerådet modtager hvert år midler fra kommunalbestyrelsen til en pulje med det formål at understøtte frivillige aktiviteter for ældrerådets målgruppe.

Den frivillige indsats

Hver dag året rundt finder mange ældre stor glæde og livsværdi ved at deltage i de mange frivillige aktiviteter, der foregår i vores aktive centre eller i de mange klubber, foreninger og ældreorganisationer.

Ældrerådet er glade og stolte over, at så mange frivillige yder en stor og påskønnelsesværdig indsats for de svageste ældre.

Uden disse aktiviteter ville tilværelsen være fattigere for mange ældre borgere, samtidig med, at vi finder at den personrettede frivillig indsats er et væsentligt bidrag, til at styrke sundhed samt forebygge tab af færdigheder og ensomhed.

Ældrerådet ønsker at støtte den frivillige indsats efter nedenstående retningslinjer.

Ved hvert år har Ældrerådet valgt at fordele forlods kr. 500.000,00 pr. år til de aktive centres aktiviteter.

Ældrerådet indstiller puljemidler til behandling i administration i Aktiv hele livet.


Retningslinjer og ansøgningsskema

Retningslinjer for ældrerådets pulje.pdf

Find ansøgningsskema til puljemidlerne her

 Feedback

Sidst opdateret

21.09.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen