Spring til indhold

Valg til Ældrerådet

Hvert 4. år er der valg til Ældrerådet. Alle borgere i Holbæk Kommune der er fyldt 60 år på valgdagen, har både mulighed for selv at stille op til Ældrerådet og for at afgive sin stemme. I Holbæk Kommune er der valg til Ældreråd samtidig med, at der er valg til Kommunalbestyrelse og Regionsråd.

I Holbæk kommunes Ældreråd er vi 9 medlemmer, der alle er frivillige og demokratisk valgte. Vi har vedtægter og forretningsorden, som vi arbejder indenfor i samarbejdet med kommunen.

Der er brug for din stemme

Det er vigtigt, at du bruger din stemme, når der er valg til ældrerådet, men også at du giver din stemme til kende imellem valgene.

Det giver dig indflydelse på sammensætningen af Ældrerådet, men bidrager også til at alle ældre kan få de bedste livsmuligheder og vilkår.


Ældrerådsvalg den 16. november 2021

KMD: ”Mange kommuner holder valg til ældrerådet samme dag, som der er valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet, nemlig tirsdag den 16. november 2021”, dette gælder også Holbæk kommune.

• Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes fremmødevalg til Ældrerådet hvert 4. år
• Valgperioden følger Kommunalbestyrelsens
• Kommunalbestyrelsen fastlægger i samarbejde med Ældrerådet de nærmere bestemmelser for valget jfr. Lov om retssikkerhed og administrationen på det sociale område § 31
• Ældrerådet tiltræder den 1. januar efter valgets afholdelse
• Borgere, der har fast bopæl i kommunen og er fyldt 60 år inden valget, har stemmeret og er valgbare til Ældrerådet
• Ældrerådet vælger selv formand, næstformand og kasserer, ligesom Ældrerådet, af sin egen midte, udpeger personer, der varetager kontakten til kommunens ældre/pleje/aktivitetscentre
• Ældrerådet fastlægger selv sin forretningsorden

Ældrerådets hjemmeside opdateres løbende med oplysninger om valget.Feedback

Sidst opdateret

28.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen