Spring til indhold

Børn og Unge-udvalget

Børn og Unge-udvalget træffer beslutning i sager om børn og unge efter Lov om retssikkerhed på det sociale område.

Børn og Unge-udvalget er nedsat i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Udvalget træffer som første instans primært afgørelser om iværksættelse eller fortsættelse af hjælpeforanstaltninger til mindreårige uden samtykke fra èn eller begge forældremyndighedsindehavere og/eller barnet eller den unge.

Børn og Unge-udvalget træffer bl.a. afgørelse om

  • Tvangsmæssig undersøgelse af et barns eller en ungs forhold
  • Tvangsanbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet
  • Afbrydelse af samvær eller kontakt mellem barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver under en anbringelse
  • Overvåget samvær under en anbringelse.


Det er administrationen, der beslutter, om en sag skal forelægges for Børn og Unge-Udvalget. Når en sag skal afgøres af Børn og Unge-udvalget, skal administrationen sørge for, at udvalget får forelagt sagens akter og administrationens indstilling om sagens afgørelse.

Børn og unge-udvalget består af

  • 2 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
  • 1 dommer
  • 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige.


Kommunalbestyrelsen har som medlemmer af Børn og Unge-udvalget valgt
Karen Thestrup Clausen (Ø) – formand 
Steffen Kisselhegn (V)


Kommunalbestyrelsen har desuden valgt
Mona Rosenberg Larsen (A) som suppleant for Karen Thestrup Clausen og
Chr. Ahlefeldt-Laurvig (V) som suppleant for Steffen Kisselhegn.Feedback

Sidst opdateret

02.07.2021

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner