Spring til indhold

Handicaprådet

Holbæk Kommunes Handicapråd består af 10 medlemmer. Fem repræsentanter efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH Holbæk) samt fem repræsentanter fra kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen, og kommunalbestyrelsen hører handicaprådet vedrørende initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Herudover kan Handicaprådet beskæftige sig med alle øvrige spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap - dog ikke personsager.

Se dagsordener og referater

Medlemsfortegnelse

Medlemmer af Handicaprådet i årene perioden 2022 - 2025

Mødeplan 2024

Mødeplan for Handicaprådet i 2024

Høringssvar

Her har du mulighed for at læse de forskellige høringssvar, som Handicaprådet har afgivet

Politik for børn, unge og voksne med særlige behov

Holbæk Kommunes politik for området børn, unge og voksne med særlige behov

Handicaprådets vedtægter

Vedtægter for Holbæk Kommunes Handicapråd

Årsrapport

Læs nærmere om Handicaprådets arbejde i deres årsrapport


Feedback

Sidst opdateret

29.01.2024

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen