Spring til indhold

Handicaprådet

Holbæk Kommunes Handicapråd består af 14 medlemmer. Syv repræsentanter efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH Holbæk) samt syv kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen, og kommunalbestyrelsen hører handicaprådet vedrørende initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Herudover kan Handicaprådet beskæftige sig med alle øvrige spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap - dog ikke personsager.

Se dagsordener og referater

Handicappris

Hvert år uddeler Handicaprådet i Holbæk Kommune en handicappris.

Tilskud til handicapaktiviteter

I Holbæk kommune kan foreninger søge om tilskud til handicapaktiviteter. Læs kriterierne for at søge

Tilskud til kørsel fra kørselspuljen

Ansøgninger om tilskud fra kørselspuljen administreres af Holbæk kommune, Aktiv hele livet

Høringssvar

Her har du mulighed for at læse de forskellige høringssvar, som Handicaprådet har afgivet

Mødeplan 2021

Mødeplan for Handicaprådet i 2021

Medlemsfortegnelse

Medlemmer af Handicaprådet i 2018 - 2021

Handicaprådets vedtægter

Vedtægter for Holbæk kommunes handicapråd


Feedback

Sidst opdateret

06.05.2021

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen