Spring til indhold

Handicappris

Hvert år uddeler Handicaprådet i Holbæk Kommune en handicappris.

Hvert år opfordrer Handicaprådet borgere, organisationer eller foreninger til at indstille kandidater til årets handicappris.

Kender du en person, en forening, en organisation eller en del af erhvervslivet, der har gjort en forskel for at øge eller bevare livskvaliteten for mennesker med handicap?

Så kan du indstille dem til Handicapprisen i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommunes Handicapråd indstiftede i 2011 en handicappris på 10.000 kroner. Modtageren får samtidig et diplom og et kunstværk.

Hvem kan indstilles som kandidat til årets handicappris?

 • Borgere som har ydet en særlig indsats i Holbæk Kommune, til gavn for handicappede børn og/eller voksne i kommunen
 • En handicappet borger, der på trods af et eller flere svære handicap, har bevaret et aktivt liv og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe andre
 • En privatperson, forening eller organisation, som har skabt forhold, der kan bidrage til at forøge livskvaliteten hos handicappede
 • En kommunal eller privat institution der i særlig grad tilgodeser handicappedes behov
 • En forretning eller virksomhed i Holbæk Kommune, der er indrettet, så den i særlig grad tilgodeser handicappedes behov
 • En person i kommunen, som gør en indsats ud over det almindelige
 • Det er ikke muligt at indstille sig selv

Hvad kan være baggrund for indstillingen?

 • En særlig indsats i forhold til en enkelt borger eller familie
 • En særlig indsats fra en ildsjæl i en forening, organisation eller lignende
 • En særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede
 • En særlig indsats ydet af en virksomhed i forbindelse med handicappede i erhverv
 • En særlig indsats ydet af en forretning eller virksomhed med henblik på handicaptilgængelighed

Hvem kan indstille?

Borgere, organisationer eller foreninger med bopæl i Holbæk Kommune på baggrund af opslag Holbæk Kommunes på Facebook side og på Holbæk Kommunes hjemmeside eller en af Handicaprådet anbefalet person eller organisation.

Handicaprådet kan anbefale at udskyde årets pris.

Medlemmer af Handicaprådet kan ikke indstilles til prisen. 

Indstilling skal være skriftligt begrundet og sendes til Handicaprådet, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk. Indstillingen vil normalt skulle være os i hænde primo oktober måned.

Indstiller til handicapprisen skal opgive navn, adresse, telefonnummer samt mail. 

Prisen

Handicapprisen består af et kunstværk, et diplom samt en pris på 10.000 kroner.

Handicapprisen uddeles hvert år i begyndelsen af december.

2021

Pga. Covid-19 og de restriktioner der har været i den forbindelse, så blev Handicapprisen 2020 først uddelt på Handicaprådets møde i juni 2021. Der er derfor ikke en uddeling af Handicapprisen i december 2021.

 Feedback

Sidst opdateret

07.10.2021

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen

Handicappris 2020

Handicapprisen 2020 blev tildelt til Mørkøv Hallen.

Mørkøv Hallen har taget initiativ til en større renovering af hallen og området for at forbedre tilgængeligheden for kørestolsbrugere. Der er lavet nyt indgangsparti med automatiske skydedøre, niveaufri adgang og ramper og desuden rampeadgang til de nye padeltennisbaner.