Spring til indhold

Normtal

Huslejenævnet har besluttet at godkende følgende normtal til brug for varsling af lejeforhøjelse, for så vidt angår administrationshonorar og viceværtomkostninger:

År 2022

Administrationshonorar: Godkendes med kr. 3650 årligt pr. lejemål, for egen administration.

Viceværtomkostninger: Godkendes som standard med kr. 2475 årligt pr. lejemål - eller dokumenteret lønudgift til kontraktansat vicevært

År 2021

Administrationshonorar: Godkendes med kr. 3600 årligt pr. lejemål, for egen administration.

Viceværtomkostninger: Godkendes som standard med kr. 2425 årligt pr. lejemål - eller dokumenteret lønudgift til kontraktansat viceværtFeedback

Sidst opdateret

17.09.2021

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner