Spring til indhold

Normtal

Huslejenævnet har besluttet at godkende følgende normtal til brug for varsling af lejeforhøjelse, for så vidt angår administrationshonorar og viceværtomkostninger:

År 2024

Administrationshonorar: Godkendes med kr. 3850 eksl. moms årligt pr. lejemål, for egen administration.

Viceværtomkostninger: Godkendes som standard med kr. 2650 eksl. moms årligt pr. lejemål - eller dokumenteret lønudgift til kontraktansat vicevært

År 2023

Administrationshonorar: Godkendes med kr. 3700 årligt eksl. moms pr. lejemål, for egen administration.

Viceværtomkostninger: Godkendes som standard med kr. 2550 eksl. moms årligt pr. lejemål - eller dokumenteret lønudgift til kontraktansat vicevært

 Feedback

Sidst opdateret

29.08.2023

Ansvarlig redaktør

Anders Lauritsen