Spring til indhold

Lægdommer

Hvert fjerde år bliver der valgt nye lægdommere (nævninge og domsmænd) til byretter og landsretter. OBS: Ansøgningsfristen er forlænget til den 15. februar 2023.

Har du lyst til at være nævning eller domsmand?

Hvert fjerde år indstiller Grundlisteudvalget i Holbæk Kommune lægdommere (nævninge og domsmænd) til Østre Landsret og Retten i Holbæk. Det sker ved at udarbejde en grundliste, hvorfra Østre Landsret ved lodtrækning udtrækker lægdommerne for de kommende fire år.

Du kan læse mere om opgaven som lægdommer her

Næste gang Grundlisteudvalget skal indsende en grundliste er den 1. april 2023.
Ansøgningsfristen er den 15. februar 2023.

Ansøg om at komme på grundlisten

Betingelser

Du kan søge om at komme med på grundlisten, hvis:

  • du har bopæl i Holbæk Kommune
  • du er dansk statsborger
  • du er fyldt 18 år den 1. januar 2024
  • du ikke er fyldt 80 år den 31. december 2027
  • du er egnet som lægdommer, hvilket vil sige, at du ikke er straffet for en alvorlig forbrydelse, ikke lider af ”åndelig eller legemlig svaghed”, og at du har det fornødne kendskab til det danske sprog både mundtligt og skriftligt
  • du ikke har en stilling, der gør, at du ikke kan være lægdommer. Dette gælder ministre, visse ansatte i ministerier og styrelser, advokater og advokatfuldmægtige, politibetjente, ansatte ved domstolene, i kriminalforsorgen og andre myndigheder under Justitsministeriets område samt præster i folkekirken og andre anerkendte trossamfund.

Hvervet som lægdommer er ikke et job. Det er et borgerligt ombud. Det betyder blandt andet, at du har krav på at få fri – eventuelt uden løn – fra dit job de dage, du skal fungere som lægdommer, og at du ikke får løn men en diæt de dage, du fungerer som lægdommer.

Udvælgelse

Du vil i løbet af april 2023 få besked om, hvorvidt du er optaget på grundlisten.

Grundlisten skal afspejle befolkningssammensætningen i kommunen, og det kan få betydning for, om du bliver optaget på listen. Derudover er der som regel langt flere kvalificerede ansøgere, end der skal bruges. Selvom du opfylder kravene for at blive lægdommer, er det derfor ikke sikkert, at du bliver optaget på grundlisten.Feedback

Sidst opdateret

18.08.2023

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin