Spring til indhold

Pensionsnævnet

Hvis du indstilles til førtidspension eller seniorpension, bliver din sag efterfølgende forelagt Pensionsnævnet.

Pensionsnævnets opgaver
Pensionsnævnet er en administrativ myndighed i kommunen, som af Kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at træffes afgørelser i sager om førtidspension og seniorpension.

Hvem sidder i Pensionsnævnet?
Pensionsnævnet består af en afdelingsleder fra jobcentret samt en sagkyndig sagsbehandler.

Hvis du har spørgsmål til Pensionsnævnet, bedes du kontakte din sagsbehandler. Du kan skrive til Pensionsnævnet via digital post på www.borger.dk. Alternativt skrive direkte til Pensionsnævnet via Sikker Henvendelse, att.: Pensionsnævnet.

 Feedback

Sidst opdateret

14.12.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost