Spring til indhold

Rehabiliteringsteamets opgaver og sammensætning

Hvis din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, så du ikke kan varetage et job på ordinære vilkår, så skal dit fremtidige forsørgelsesgrundlag afklares. Det kan f.eks. være fleksjobordning, ressourceforløb eller førtidspension.

Det er rehabiliteringsteamet, der indstiller til din fremtidige forsørgelse,  Inden mødet med teamet skal du i samarbejde med din jobkonsulent udfylde en rehabiliteringsplan. Når din sag skal forelægges rehabiliteringsteamet, deltager du selv på mødet sammen med din jobkonsulent.

Rehabiliteringsteamets opgaver

Rehabiliteringsteamet skal sikre, at du er tilbudt alle relevante indsatser, som kan hjælpe dig tættere på arbejdsmarkedet, og at din sag er tilstrækkeligt oplyst. Når rehabiliteringsteamet har drøftet din sag med dig, udarbejder teamet en indstilling, så der efterfølgende kan træffes afgørelse om f.eks. fleksjobordning, ressourceforløb eller førtidspension. Hvis rehabiliteringsteamet indstiller til førtidspension, går din sag videre til Pensionsnævnet, som træffer afgørelse i sagen. 
Du får indstillingen oplyst mundtligt i forbindelse med mødet, og du får den efterfølgende tilsendt på skrift. Din jobkonsulent kan vejlede dig om det videre forløb efter mødet.

Hvem sidder i rehabiliteringsteamet?
Rehabiliteringsteamet er tværfagligt sammensat med repræsentanter fra kommunen og en læge fra regionen. Det består af:
• En medarbejder fra beskæftigelsesindsatsen, som også er mødeleder
• En læge (sundhedskoordinator) fra Region Sjælland
• En medarbejder fra socialindsatsen
• En medarbejder fra sundhedsindsatsen
• Hvis du er under 30 år, deltager en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Du er velkommen til at tage en bisidder med til mødet. En bisidder kan f.eks. være en ven, et familiemedlem eller en repræsentant fra din faglige organisation.

Hvis du har spørgsmål om rehabiliteringsteamet, bedes du kontakte din sagsbehandler.Feedback

Sidst opdateret

14.03.2023

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost