Spring til indhold

Høringssvar fra Seniorrådet

Her finder du de høringssvar, Seniorrådet har givet.

Her kan du læse de høringssvar, Seniorrådet (tidligere Ældrerådet) løbende har indgivet.

2023

Høringssvar - Udkast til Sundhedsaftale 2024-2027

Høringssvar - Besparelsesforslag 2023

Høringssvar - Forslag til sagsbehandlingsfrister

2022

Høringssvar kvalitetsstandard køb af bil

Høringssvar vejledning om råden over vejarealer

Høringssvar vedrørende diabetesprodukter

Høringssvar budgetforslag 2023 - 2026

Høringssvar vedrørende effektiviseringsforslag 2022

Afprøvning af faste teams i hjemmeplejen

Tilsynspolitik kommunal tilsyn

Effektiviseringsforslag 2022

Høring vedrørende kvalitetsstandard 2022

2021

Høringssvar vedrørende indkøbsaftale om bleer

Budget 2022 og overslagsårene

Effektiviseringer 2021

Høring Strategi for Velfærdsteknologi

2020

Aktivitetsændringer på Socialområdet vedr. §18 puljen og brugerrådene

Budget på Ældreområdet

Budget på Sundhedsområdet

Høringssvar i forbindelse med placering af nyt plejecenter

Høringssvar vedrørende placering af nyt plejecenter nr. 2

Høringssvar tilsynspolitik

Høringssvar til kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp

Uopfordret høringsvar vedr. anvendelse af overførte puljemidler (værdighedspuljen)

Uopfordret høringsvar - mens vi venter på en sundhedsreform

Uopfordret høringsvar - Transportmuligheder i forbindelse med flytning af Det aktive center i St. Merløse

Trafiksikkerhedsplan

Høringssvar til kvalitetsstandard for personlig pleje og praksis hjælp

2019

Effektiviseringer

Effektiviseringsgevinster

Kompetenceudvikling til frivillige

Sundhedsaftalen

Tilsynspolitik

Rehabiliteringsstrategi

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praksis hjælp

Udbud eller hjemtagelse af driften Kastaniely Plejecenter

 

2018

Det nære sundhedsvæsen

Høringssvar Ældrepolitik

 

 Feedback

Sidst opdateret

24.05.2023

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen