Spring til indhold

Nyheder

Her får du sidste nyt om stort og småt fra Seniorrådet

Seniorrådsmøde

Seniorrådets møde maj 23

På seniorrådets møde var inviteret Ole Hansen formand for Kultur og Fritid med henblik på ar drøfte snitfladen i samarbejdet mellem Ældre- og Sundhedsområdet og Kultur- og Fritidsområdet.

Det er fortsat et tema, hvordan vi får fat i de ældre, der sidder derhjemme og ikke får lavet noget aktivt.

 

Seniorrådet og ÆldreSagen har afholdt et fællesmøde. Der var enighed om, at det var givende med fællesmøder i fremtiden med henblik på fællesindsatser til gavn for vi ældre i kommunen.

 

Seniorrådets pulje indeholdt et restbeløb, hvorfor seniorrådet indstillede tidligere puljeansøgninger til behandling i administrationen Aktiv hele livet.

Seniorrådet afventer afklaring fra administrationen om uudnyttede bevillinger fra 2022 vil blive anvendt i 2023.

 

Seniorrådet er inviteret til dialogmøde med Udvalget for Ældre - og Sundhed i juni måned.

Dagsorden:

Hvad syntes I/vi , at der skal arbejdes videre med i sundhedsklyngerne?

Hvilken indvirkning har besparelserne på ældreområdet?

Hvad er status på kommende plejeboligbyggeri?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

19.05.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen