Spring til indhold

Puljemidler

Seniorrådet modtager hvert år midler fra kommunalbestyrelsen til en pulje med det formål at understøtte frivillige aktiviteter for Seniorrådets målgruppe.

Seniorrådet har sat ansøgninger til puljemidler i bero. Dette skyldes at man i Holbæk Kommune skal finde besparelser på 40 mio. kr. Et af besparelsesforslagene går på, at man vil reducere i puljemidlerne til Seniorrådet på ca. 350.000 kr.

Ansøgninger til puljen sættes i bero indtil Kommunalbestyrelsen har behandlet alle besparelsesforslagene på mødet d. 22. marts 2023. 

Den frivillige indsats

Hver dag året rundt finder mange ældre stor glæde og livsværdi ved at deltage i de mange frivillige aktiviteter, der foregår i vores aktive centre eller i de mange klubber, foreninger og ældreorganisationer.

Seniorrådet er glade og stolte over, at så mange frivillige yder en stor og påskønnelsesværdig indsats for de svageste ældre.

Uden disse aktiviteter ville tilværelsen være fattigere for mange ældre borgere, samtidig med, at vi finder at den personrettede frivillig indsats er et væsentligt bidrag, til at styrke sundhed samt forebygge tab af færdigheder og ensomhed.

Seniorrådet ønsker at støtte den frivillige indsats efter nedenstående retningslinjer.

Ved hvert år har Seniorrådet valgt at fordele forlods kr. 500.000,00 pr. år til de aktive centres aktiviteter.

Seniorrådet indstiller puljemidler til behandling i administration i Aktiv hele livet.


Retningslinjer og ansøgningsskema

Retningslinjer for Seniorrådets pulje

Find ansøgningsskema til puljemidlerne her

 Feedback

Sidst opdateret

27.02.2023

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen