Spring til indhold

Udsatteråd

Holbæk Kommunes udsatteråd består af 9 medlemmer, syv repræsentanter fra forskellige organisationer i Holbæk Kommune, der repræsenterer forskellige udsatte grupper og to kommunalbestyrelsesmedlemmer. Udsatterådets arbejde understøttes administrativt af en medarbejder fra Staben i Social Indsats og Udvikling.

I forlængelse af budgetaftale 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle nedsættes et udsatteråd for Holbæk Kommune.

En række kommuner landet over har i de seneste år etableret udsatteråd der kan medvirke til at sikre, at udsatte borgere høres og inddrages i beslutninger om udsattes forhold. Et udsatteråd kan være talerør for udsatte borgere og medvirke til at kaste lys på udsattes forhold i samfundet.

Hvad vil det sige at være udsat?

Der findes ingen almen definition af ”socialt udsatte”, men typisk dækker begrebet udsatte over personer, som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold. Socialt udsatte er ofte kendetegnet ved at have ikke blot et enkelt problem som for eksempel hjemløshed, men har ofte flere forskellige problemer at slås med.

 

Medlemsfortegnelse

Medlemmer af udsatterådet 2022-2025

Mødeplan 2023

Mødeplan for Udsatterådet 2023

Dagsorden og referater fra udsatterådets møder

Find dagsorden eller referater fra Udsatterådets møder

Årsrapporter

Udsatterådet udarbejder årligt en rapport over rådets arbejde.


Feedback

Sidst opdateret

09.08.2023

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding