Spring til indhold

Afsluttet: Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Projektudvalget var nedsat i perioden 1. august 2018 til 31. juli 2020. Projektudvalget havde til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til afbureaukratisering og decentralisering, som på én og samme tid skulle bidrage til at øge kvaliteten af service til og værdi for borgere, medarbejdere samt virksomheder og lokalområdernes udvikling samt effektiviteten i løsningen af opgaverne.

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Formål

Udvalget skulle udarbejde konkrete anbefalinger til afbureaukratisering og decentralisering som på én og samme tid skulle bidrage til at øge:

  • kvaliteten af service til og værdi for borgere, medarbejdere samt virksomheder og lokalområdernes udvikling samt effektiviteten i løsningen af opgaverne

Det indebar, at hvis et af disse formålsbeskrivelser blev påvirket negativt af et givet initiativ, burde der ikke arbejdes videre med en anbefaling af dette tiltag.

Opgave

Udvalget undersøgte udvalgte områder prioriteret med folkeskole- og ældreområdet som de to første.

Med udgangspunkt i projektudvalgets overordnede formål, gik udvalget i dialog med eksperter, fagfolk, borgere, virksomheder, andre kommuner, råd/nævn og MED-udvalg for at undersøge potentialer og barrierer. Udvalget skulle i det omfang, det er muligt, koble sig til allerede igangsatte eller planlagte processer på de udvalgte områder.

Læs projektudvalgets kommissorium

Anbefalinger

Udvalgets anbefalinger blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i august 2020. Læs mere i dagsordenspunktet Samtlige anbefalinger ligger som bilag til punktet. 

Ansvarlig direktør

Den ansvarlige direktør var Rasmus Bjerregaard.Feedback

Sidst opdateret

04.08.2021

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner