Spring til indhold

Afsluttet udvalg: Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Projektudvalget var nedsat i perioden 1. august 2018 til 31. juli 2020. Projektudvalget havde til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til afbureaukratisering og decentralisering som på én og samme tid skulle bidrage til at øge kvaliteten af service til og værdi for borgere, medarbejdere samt virksomheder og lokalområdernes udvikling samt effektiviteten i løsningen af opgaverne.

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Ansvarlig direktør

Den ansvarlige direktør er Rasmus Bjerregaard.

Formål

Udvalget skulle udarbejde konkrete anbefalinger til afbureaukratisering og decentralisering som på én og samme tid skulle bidrage til at øge

kvaliteten af service til og værdi for borgere, medarbejdere samt virksomheder og lokalområdernes udvikling effektiviteten i løsningen af opgaverne

Det indebar, at hvis et af disse formålsbeskrivelser blev påvirket negativt af et givet initiativ, burde der ikke arbejdes videre med en anbefaling af dette tiltag.

 

Opgaver

Udvalget skulle undersøge udvalgte områder prioriteret med folkeskole- og ældreområdet som de to første.

Med udgangspunkt i projektudvalgets overordnede formål, skulle udvalget gå i dialog med eksperter, fagfolk, borgere, virksomheder, andre kommuner, råd/nævn og MED-udvalg for at undersøge potentialer og barrierer. Udvalget skulle i det omfang, det er muligt, koble sig til allerede igangsatte eller planlagte processer på de udvalgte områder.

Læs projektudvalgets kommissorium

Følg med på bloggen

Her kan du følge projektudvalgets arbejde med afbureaukratisering og decentralisering gennem indlæg, som udvalgets medlemmer løbende skriver.


Feedback

Sidst opdateret

20.11.2020

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander