Spring til indhold

Man kan ikke lede nogen, man ikke er i kontakt med!

Januar har fået navn efter den romerske gud Janus – guden med de to ansigter: et der vender frem-efter og et, der ser sig tilbage. Begyndelse og afslutninger. Og sådan begyndte januar måned også for PAD.
13.02.2019

Af Charlotte Nielsen 

Januar måned var den måned, hvor PAD påbegyndte sit arbejde med at blive klogere på kompetencer i ledelsesstrukturen og den måned, hvor Udvalget for Børn og Skole fik afsluttet og offentliggjort den længe ventede hvidbog for evalueringen af skolestrukturen – og den var ikke mindre ventet hos PAD.

I januar måned afsluttede BSU arbejdet med Hvidbogen med fire dialogmøder ude på de fire folkeskolematrikler. Dialogmøder, hvor forældre og også lærere var inviteret til en snak om, hvordan brugere oplever skolestrukturen med de fire matrikler, hvorunder der hører mellem to og seks folkeskoler. PAD deltog i alle dialogmøderne, som var meget forskellige alt efter, hvilket distrikt man besøgte. Mange ting blev vendt, men et tilbagevendende emne for alle matrikler var nærledelse.

På årets første møde d. 21.januar gennemgik vi et oplæg fra Børn og skole om: Hvem der træffer beslutninger om hvad. Et oplæg som skal give udvalget et fælles fundament for de to efterfølgende workshops. Oplægget gennemgik de centrale aktører på folkeskoleområdet og deres kompetenceområder. Udover workshoppen havde vi også et skypemøde med et medlem af den ledelses-kommision som er nedsat af KL og som i efteråret 2018 kom med rapporten: ”Sæt borgerne først – ledelse i den offentlige sektor med fokus på udvikling af driften”. Vi var så heldige at have fået sat et møde i stand med Birgit Lise Andersen, skoleleder i Ishøj kommune. Et rigtigt interessant skypemøde, hvor anbefalingerne blev vendt og uddybet.

Og hvad er det så, der bliver interessant efter vi har fået vores fælles forståelsesfundament i PAD, og Hvidbogen har udpeget nærledelse som det område, hvor PADs arbejde med ledelsesstrukturen skal pege hen? Det bliver de to workshops i februar og marts måned, hvor hele ledelseskæden fra områdechefen, områdeledelse, administrativ og pædagogisk ledelse, tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne vil være repræsenteret, og hvor alle har mulighed for at bidrage med input til, hvordan kompetencer kan lægges længere ud i styringskæden og dermed tættere på bor-gerne og brugerne. Så ledelsen, der står brugerne nærmest, ren faktisk har et ledelsesrum, hvor de har kompetencer til at tage de beslutninger som der kræves, når man står i hverdagens frontlinje. Det kommende arbejde kommer både til at handle om ledelsesrummet, hvor man lægger kompetencerne længere ud, men også om ledelsesstrukturen – for en del af opgaven vil også være at de-finere, hvad nærledelse er og hvordan den bliver en del af en struktur.Feedback

Sidst opdateret

12.04.2019

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander